Pirkimas bazine valiuta

Užduotis: Įvesti naują tiekėjo pirkimo sąskaitą faktūrą bazine valiuta.

Sąlygos: Įveskite naują pirkimo dokumentą Nr.000022. Prekę “Saldainiai” pajamuokite į padalinį “Pagrindinis”. Mokėjimo terminas - 30 dienų. Sutarties Nr. SUT0001. Sąskaita1 Darbo eiga:

 1. “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”: Sąskaita2
 2. Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” parinkite klientą “UAB Vasarėlė“. Įveskite sąskaitos faktūros numerį “000022“ ir dokumento, bei operacijos datas: Sąskaita3

  Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.

 3. Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite “Pridėti eilutę”: Sąskaita4
 4. Užpildykite detalios eilutės duomenis: padalinys “Pagrindinis”, prekė “Saldainiai“, mato vienetas “Dėžė“, kiekis “1”, kaina - “10”. Spauskite mygtuką “Išsaugoti”: Sąskaita5
 5. Skiltyje “Bendroji informacija” parinkite tiekėjo sutartį “SUT0001”: Sąskaita6

Jeigu sutarties sąraše nėra, ją susikurkite dalyje “Pirkimai” → “Tiekėjų sutartys”.

Esant poreikiui skiltyje “Bendra informacija” galima pakoreguoti: mokesčių lentelę, žurnalą ar skolų balansinę sąskaitą.

 1. Skiltyje “Mokėjimo sąlygos” parinkite mokėjimo terminą “30d.” ir spausti mygtuką “Išsaugoti”:

  Mokėjimo terminas užpildomas automatiškai, jeigu jis nurodytas sutartyje arba kliento kortelėje.

  Sąskaita7

  Jeigu mokėjimo terminų sąraše nėra, susikurkite dalyje “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Mokėjimo terminai”.

  Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”: Sąskaita8 Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas: Sąskaita9 Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė: Sąskaita10 Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras” : Sąskaita11 Paspaudus mygtuką “Skolos” atidaromas “Skolų registras”: Sąskaita12

 2. Pirkimo sąskaita faktūra sukurta.

ERP Akademija