Pinigų pervedimai tarp banko sąskaitų

Užduotis: Įvykdyti valiutos keitimą

Sąlygos: Banke "Auksinis puodas" reikia 100EUR konvertuoti į PLN. Valiutos keitimo kursas "4.2560". Buhalterinis kursas - "4,3165".Planuojama įsigyti "425,60PLN". Banko keitimo mokestis "0,60EUR". DK sąskaita "271xx" multivaliutinė, t.y. jai priskirtos valiutos: EUR ir PLN.

Darbo eiga:

  1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjmai”“Mokėjimai” → sukurkite naują mokėjimą, kuriame bus fiksuojamas EUR sumos išlaidos: ​ MOK1

Detalus mokėjimo sukūrimo aprašymas pateikiamas čia: Naujo mokėjimo sukūrimas

  1. “Nustatymai”“Apskaita”“DK sąskaitos” → patikrinkite ar prie DK sąskaitos yra priskirta PLN valiuta: MOK1

Nepriskyrus valiutos prie DK sąskaitos nebus galimas jos parinkimas mokėjime.

  1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjmai”“Mokėjimai” → sukurkite naują mokėjimą, kuriame bus fiksuojamas PLN įplaukos: ​ MOK1

Lauke "Kursas" vedamas valiutos buhalterinis kursas.

  1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjmai”“Skolų tikslinimas” → sukurkite naują skolų tikslinimo operaciją. Įtraukti įrašus, kurie reikalingi tikslinti: ​ MOK1 Registravus skolų tikslinimo dokumentą įrašai skolų registre sudengiami automatiškai, jeigu uždėta varnelė "Ar sudengti". MOK1

Valiutinės eilutės laukas "SUMA,BAZ." turi būti užpildomas rankiniu būdu. Suma turi būti paskaičiuojama naudojant operacijos kūrimo datos kursu. Detalus skolų tikslinimo sukūrimo aprašymas pateikiamas čia: Naujo skolų tikslinimo sukūrimas

Įvykdžius sudengimą automatiškai sukuriamas valiutų nuokrypio įrašas “Apskaita”“Skolos ir mokėjmai”“Skolų tikslinimas” sąraše, jeigu tikslinimas vykdomas ne tą pačią dieną, kuomet vyko valiutos pirkimas.

  1. Suformuoti mokėjimą banko komisinių mokesčių už valiutos keitimą: ​ MOK1
  2. Suformuoti valiutos keitimo metu susidariusio nuokrypio įrašą “Apskaita”“Didžioji knyga”“DK žurnaliniai įrašai” MOK1

Mokėjimai/Mokėjimo metodai