Darbo užmokestis ligos atveju

Užduotis: Įvesti nedarbingumo operaciją tabelyje ir paskaičiuoti darbo užmokestį ligos atveju."

Sąlygos: Įveskite nedarbingumo operaciją tabelyje darbuotojui (Sauliui Paukščiui). Darbuotojas sirgo nuo 2024 m. birželio 10 d. iki 14 d. imtinai. Paskaičiuokite nedarbingumą iš įmonės lėšų už 2 darbo dienas, kai kompensuojama 80% DU.

Darbo eiga:

 1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → "DU kodai" Sukurkite DU kodą su tabelio kodu "Nedarbingumas dėl ligos ar traumų".

 2. “Personalas” → “Personalas” → "Tabelio operacijos" → "Sukurti naują" tabelio operaciją. nd01

  Nurodykite darbuotoją, sutartį, periodą už kurį formuojate tabelio operaciją, dokumento nr. (jeigu neaprašytas skaitliukas), spauskite “Pridėti eilutę”.

  Pasirinkite tabelio kodą “Nedarbingumas dėl ligos ar traumos”, nurodykite periodą ir intervalą, kuriame sirgo darbuotojas. Įveskite tabelio kodą “Faktiškai dirbtas laikas”**, nurodydami periodą, ir to mėnesio intervalą, jeigu reikia, pakoreguokite dienas ar valandas. Spauskite “Išsaugoti” ir “Registruoti”**:

  nd02

 3. “Personalas” → “Personalas” → "DU operacijos" → "Skaičiuoti darbo užmokestį"

  nd03

  Įveskite kalendoriaus periodą, operacijos datą, nurodykite darbuotoją, spauskite “Skaičiuoti':

  nd04

 4. Sukurtą darbo užmokesčio operaciją (už birželio mėnesį) “Registruoti”:

  nd05

  Registravus DU operaciją sukuriama “Didžioji knyga” sąskaitų ryšių lentelė:

nd06

ERP Akademija