Naujų periodų sukūrimas(rankinis)

Užduotis: Sukurti naują periodą rankiniu būdu.

Sąlygos: Sukurkite naują kalendoriaus periodą "202402" rankiniu būdu.

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “Kalendoriaus periodai”“Sukurti naują”: PR01

  2. Įveskite reikiamo periodo: pavadinimą, kodą, nurodykite įmonę (konkrečią ar "Visos įmonės"). Nurodykite periodo rėžius (nuo/iki) : PR02

Išsaugojus periodo kortelę darbo dienos ir valandos užpildomos automatiškai.

PR03

ERP Akademija