Papildomų išlaidų įtraukimas į pirktų prekių savikainą

Užduotis: Sukurkite naują pirkimo dokumentą ir jam priskirkite papildomas transporto išlaidas.

Sąlygos: Sukurkite papildomų kaštų prekės kortelę “Transporto kaštai”. Įveskite naują pirkimo dokumentą “PIRK00002” su prekėmis ir paslaugomis. Įveskite naują pirkimo dokumentą “PIRK00003” su transporto paslaugomis. Transporto kaštus priskirkite naujai užpajamuotoms prekėms kaip papildomas sąnaudas, kurios didina prekių savikainą proporcingai kiekvienai prekei.

Savikaina1

Savikaina2

Darbo eiga:

  1. Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Prekės,paslaugos” → “Sukurti naują

    Sukurkite papildomų kaštų paslaugą “Transporto kaštai”. Parinkite: “Tipas” - “Paslauga”, “Matas” - “Vnt”. Skyriuje “Apskaita” pažymėkite varnelę “Paslauga naudojama kaip papildomi kaštai”. Įvestą informaciją išsaugokite ir skyriuje “Apskaita” parinkite sąnaudų sąskaitą:

Savikaina3

  1. Pirkimai”→ “Pirkimų sąskaitos” → “Sukurti naują” pirkimo sąskaitą “PIRK00003” ir registruoti:

Savikaina4

Detalus pirkimo SF kūrimo aprašymas pateikiamas čia: Pirkimas bazine valiuta

  1. Pirkimai”→ “Pirkimų sąskaitos” → “Sukurti naują” pirkimo sąskaitą “PIRK00002” ir išsaugoti:

Savikaina5

Detalus pirkimo SF kūrimo aprašymas pateikiamas čia: Pirkimas bazine valiuta

  1. Pažymėkite varnele prekes, kurioms reikalingas savikainos perskaičiavimas ir parinkite veiksmą “Taikyti papildomus kaštus”:

Savikaina6

Savikainos perskaičiavimas netaikomas paslaugoms.

Papildomi kaštai bus pritaikyti visoms prekėms su tipu “Prekė”, jeigu nebus pažymėta bent viena prekė.

  1. Lange “Taikyti papildomus kaštus” parinkti transporto kaštus, pažymėti varnele “Taikyti papildomus kaštus”, įvesti sumą, parinkti skaidymo metodą ir spausti “Taikyti”:

Savikaina7

Pagal pasirinktą metodą papildomi kaštai priskiriami kiekvienai detaliai eilutei. Juos galima peržiūrėti detalios eilutės redagavimo lange:

Savikaina8

Savikaina9

Jeigu norima pašalinti prieš tai pritaikytą tą pačią papildomų kaštų paslaugą, parinkti “Išvalyti parinktus papildomus kaštus”.

Jeigu norima pašalinti prieš tai pritaikytus visus papildomus kaštus, parinkti “Išvalyti visus esamus papildomus kaštus”.

  1. Registravus dokumentą savikainos padidėjimas 100 EUR atsispindės ir Didžiojoje knygoje:

Savikaina10

Savikaina11

ERP Akademija