Automatizacijos

Nustatymai → Bendrieji → Automatizacijos

Automatizacijos užduotis - taisyklių rinkinys, pagal kurį vykdomi automatiniai integraciniai veiksmai:

 • laiškų siuntimas;
 • duomenų įrašų atnaujinimas;
 • ataskaitų generavimas;
 • išorinių API iškvietimas;
 • atsargų rezervavimas;
 • eigos būsenų užpildymas;
 • dokumentų sukūrimas ir pan.

Automatizacijos užduotys vykdomos pagal iš anksto nustatytus kriterijus.

Automatizacijos užduoties sukūrimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Aprašyti užduoties pavadinimą, kodą, įmonę.

 2. Parinkti užduoties paleidimo tipą:

  • "Automatinis paleidimas" - kai veiksmas vykdomas sistemos periodiškai (pvz. importuojami valiutų kursai, generuojama ataskaitos forma ar siunčiami skolos priminimai klientui ir pan.), pagal nustatytą periodiškumą ( laukas “Konfigūracija” → pvz. kiekvieną dieną 7h ryto → 0 0 07 ?) arba kai veiksmas inicijuojamas išorinių sistemų (pvz. gauti duomenys per "Webhooks“ iš elektroninės prekybos platformos, kad atnaujinti užsakymo būseną).
  • "Rankinis paleidimas" - kai veiksmas vykdomas vartotojui rankiniu būdu spustelėjus konkrečioje formoje veiksmų mygtuką (pvz. automatiškai suformuoti pardavimo SF pagal galiojančias sutartis).
 3. Aprašyti automatizaciją "JavaScript“ kodu lauke "Automatizacijos kodas".

  Galimi veiksmai:

  • aprašyti reikalingus kriterijus: duomenų laukus, reikšmes, objektus ir pan. ;
  • nurodyti duomenų tipus ir formatus;
  • aprašyti pageidaujamų veiksmų rezultatus (pvz. vykdyti duomenų transformacijas ar skaičiavimus);
  • aprašyti galimas klaidas ar išimtis;
  • aprašyti registravimo mechanizmą ir kokia informacija bus registruojama;
  • aprašyti naudotojo autentifikavimo veiksmus;
  • aprašyti priklausomybes, t.y. jei veiksmas priklauso nuo kitų procesų ar duomenų.
 4. Sukurtą užduotį aktyvuoti ir "Išsaugoti".

Įvykusių užduočių veiksmai saugomi konkrečios užduoties skyriuje "Veiksmų istorija". Čia galima matyti: įvykusių veiksmų statusus ("Sėkmingas"/"Nepavykęs"), rezultatą, užduoties vykdymo trukmę, kada suformuota/baigta užduotis.

Esasant poreikiui automatizuotos užduoties - kreiptis į ERP komandą ("Pagalbos centras " → "Pateikti vystymo pasiūlymą").

ERP pirmieji žingsniai

ERP akademija_Automatinis valiutų kursų importas