i.SAF registras

Apskaita → i.MAS → i.SAF registras

Registras skirtas:

 • Peržiūrėti suformuotų PVM sąskaitų faktūrų duomenų rinkinius;
 • Eksportuoti duomenų rinkinius “.xml” formatu, kad pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Norint patikrinti suformuoto i.SAF rinkinio duomenis (PVM klasifikatorius, sumas be PVM, PVM sumas ir pan.) spaudžiamas spausdinimo mygtukas ir pasirenkama ataskaita "i.SAF registras".

Esant poreikiui atlikti duomenų korekcijas, jos turi būti vykdomos pirminių šaltinių įrašuose (pvz. pirkimo ar pardavimo dokumente).

i.SAF registro duomenys

Pirkimai → Pirkimų sąskaitos/ Pardavimai → Pardavimų sąskaitos

Informacija į i.SAF registrą keliama iš “Pirkimų sąskaitos” ir “Pardavimų sąskaitos” operacijų sąrašo, vykdant veiksmą “Eksportuoti į i.SAF”.

Į i.SAF registrą keliami dokumentai tik su būsena “Perkeltas”.

Iniciavus veiksmą “Eksportuoti į i.SAF” suvedama ši informacija:

 • Tipas” - registro tipas (Gaunamų ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras).
 • Data Nuo”/”Data Iki” - suformuoto duomenų rinkinio laikotarpis.
 • Dalies numeris” - suformuoto duomenų rinkinio numeris. Jis gali būti naudojamas pagal pasirinktus kriterijus (pvz. savaites, mėnesius, padalinius ir pan.).

i.SAF registre sumos bus rodomos (teigiamos arba neigiamos) pagal parinktą pirkimo/pardavimo operacijos tipą skiltyje “Sąskaitos” lauke “i.SAF dokumento tipas”. Tipas taip pat naudojamas operacijų klasifikavimui (pvz. traukti operacijas į i.SAF registrą ar netraukti, traukti operacijas kaip debetines ar kreditines ir pan.)

i.SAF dokumento tipai:

 • “Formuoti” (SF)- pagal nutylėjimą neutralus pirkimo/pardavimo operacijų tipas, pagal kurį duomenys keliami į i.SAF registrą.

 • “(+) Sąskaitą” (SF)- pirkimo/pardavimo sąskaitų tipas.

 • “(+) Debetinė” (DS)- grąžinimų debetinė sąskaita, kurios suma i.SAF registre teigiama (pliusinė).

 • “(-) Debetinė” (DS) – grąžinimų debetinė sąskaita, kurios suma i.SAF registre neigiama (minusinė).

 • “(+) Kreditinė” (KS)– grąžinimų kreditinė sąskaita, kurios suma i.SAF registre teigiama (pliusinė).

 • “(-) Kreditinė” (KS)– grąžinimų kreditinė sąskaita, kurios suma i.SAF registre neigiama (minusinė).

 • “Anuliuota” (AN)– tipas bus "Anuliuota“, suma tokia, kokia įvesta operacijoje (gali būti ir nulis).

 • "Neformuoti"- pirkimų/pardavimų sąskaita nebus traukiama į i.SAF dokumentų registrą.

i.MAS

ERP akademija_Praktinės užduotys