Suformuokite sąskaitų faktūrų i.SAF duomenų rinkmeną

Užduotis: Suformuokite pirkimų/pardavimų sąskaitų faktūrų i.SAF duomenų rinkmeną.

Sąlygos: Už spalio mėnesį suformuokite pirkimų sąskaitų faktūrų i.SAF rinkmeną.

Darbo eiga:

 1. “Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”. Nustatykite reikiamą periodą už kurį formuosite i.SAF duomenų rinkmeną: saf1

  Pardavimo sąskaitų faktūrų i-SAF rinkmena formuojama “Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos”.

  Atfiltruokite tik registruotus įrašus: ​ saf2

 2. Pažymėkite registruotas sąskaitas ir spauskite “Eksportuoti į i.SAF registrą”: ​ saf3

Lange “Eksportuoti į i.SAF” nurodykite:

 • registracijos tipą: gaunamų ar išrašomų sąskaitų registras;
 • i.SAF registrą: kurti naują ar parinkti prieš tai formuotą;
 • deklaravimo laikotarpį;
 • dalies numerį: jeigu lauke “i.SAF registras” bus parinkta “Sukurti naują” - jį reiks užpildyti, priešingu atveju bus užpildytas automatiškai pagal parinktą rinkmeną.

Užpildžius duomenis “Eksportuoti”: ​ saf4

 1. Skiltyje “Apskaita” → “i.MAS” → ”i.SAF registras” atidarykite sukurtos rinkmenos kortelę ir suformuokite ataskaitą “SS0018 - i.SAF registras”: ​ saf5

Ataskaitoje sutikrinkite PVM klasifikatorius, sumas su PVM, sumas be PVM: ​ saf6

Jeigu į tą pačią rinkmeną bus įtrauktos pirkimo ir pardavimo sąskaitos, duomenys ataskaitoje bus matomi atskirai: gaunamų SF registras ir Išrašomų sąskaitų registras.

 1. Sutikrinus duomenis “Eksportuoti XML”:
 • i.SAF registro sąraše pažymėkite rinkmeną ir spauskite “Eksportuoti XML”: saf7

 • atidarykite sukurtos rinkmenos kortelę ir spauskite “Eksportuoti XML”: saf8

ERP Akademija