Atsargų registrai ir likučiai

Atsargos→ Atsargų registras

Atsargos → Atsargų suminis registras

Atsargos → Atsargų likučiai

Atsargų likučių formos skirtos peržiūrėti, analizuoti atsargų likučių informaciją.

Atsargų likučių formos:

Atsargų registras” - detali atsargų judėjimo informacija. Atsargų registre fiksuojamos visos užregistruotos/patvirtintos prekių apskaitos operacijos (pirkimo/pardavimo užsakymai ir sąskaitos, atsargų tikslinimo dokumentai, vidinio perkėlimo dokumentai).

“Atsargų suminis registras” - atsargų likutis pajamavimo dokumento ir visų dimensijų (matas, padalinys, objektas, serija, partija, žyma) lygmeniu. Nuliniai likučiai nėra rodomi.

“Atsargų likučiai” - suminis atsargų likutis visų dimensijų lygmeniu.

Laukas “Būsena” parodo konkretaus prekės likučio būseną einamuoju momentu.

Žemiau lentelėje pateikiamos galimos prekės likučio būsenos pagal suformuotus skirtingų tipų dokumentus:

Atsargų būsenos

Žemiau lentelėje pateikiamos išskaičiuojamos likučių būsenos (rodomos tik formoje “Atsargų likučiai”):

Išskaičiuojamos atsargų būsenos

Atsargos