Prekės,paslaugos

Nustatymai → Atsargos ir logistika → Prekės, paslaugos

Prekės pagal tipą skirstomos į “Prekės” ir “Paslaugos”. Vedant kiekinę prekių apskaitą naudojamos prekių kortelės su tipu “Prekės”. Tipo reikšmė pasirenkama lauke “Tipas”.

Pasirinkus prekės tipą ir išsaugojus informaciją, vėliau jo pakeisti nebus galima.

Prekės kortelės informacija naudojama pirkimų, pardavimų, atsargų dokumentuose, todėl tolimesniems veiksmams svarbu užpildyti žemiau nurodytuose skirtukuose pateiktus laukus. Kuriant naują prekės kortelę, dalį laukų užpildo sistema reikšmėmis pagal nutylėjimą (pvz.: “Prekės apskaitos kategorija”, “Mokesčių klasė”).

Mato vienetai

Prekės → Mato vienetai

 • Matas”- viena prekė gali turėti kelis mato vienetus, bet “Pagrindinis” visada yra vienas. Aprašant visus kitus mato vienetus, nustatomas jų santykis su pagrindiniu mato vienetu. Prekės matavimo vienetui gali būti suvedami svoriai (neto, bruto) ir išmatavimai. Jie naudojami formuojant krovinio važtaraščius (i.VAZ duomenų rinkmenai).

Pasirinkus pagrindinį mato vienetą ir išsaugojus informaciją, vėliau jo pakeisti nebus galima.

 • Pagrindinis barkodas” - identifikuoja prekę ir jos mato vienetą. Barkodai aprašomi prie kiekvieno mato vieneto.
 • Santykis”- santykis su pagrindiniu mato vienetu.

Esant poreikiui, trūkstami mato vienetai sukuriami žinyne “Mato vienetai” .

Kainos

Prekės → Kainos

Aprašomos prekės/paslaugos pardavimo kainos.

Parenkama “Kainos strategija”:

 • Fiksuota”- prekei netaikomos nuolaidos/akcijos (pvz.: cigaretėms, tarai ir pan.);
 • Standartinė”- prekei taikomos nuolaidos/akcijos.

Prekės kortelėje vedama kaina dviejų tipų: “Kaina su PVM” ir “Kaina be PVM”. Konkreti kaina pardavimo operacijose pagal nutylėjimą užsipildys pagal pasirinktą pardavimo operacijos tipą: “Kainos su PVM”/ “Kainos be PVM”.

Rekomenduojama naudoti kainas “Kainos be PVM”, jeigu pardavimai vykdomi taikant skirtingas PVM kategorijas (pvz.: ta pati prekė parduodama skirtingiems klientams su skirtingu PVM procentu).

Prekė gali turėti daugiau nei vieną pardavimo kainą (pvz.: mažmeninė kaina, didmeninė kaina, elektroninės parduotuvės kaina, kaina lojaliems klientams ir pan.). Kiekvienas toks skirtingas kainų tipas aprašomas žinyne Kainų kategorijos. Aprašyta kainų kategorija priskiriama pirkėjui kliento kortelėje, o prekės kortelėje šiai kainų kategorijai aprašoma kaina.

Kainos išrinkimo prioritetai, kai prekės kortelėje daugiau nei viena pardavimo kaina, pateikiami žemiau lentelėje.

Kainos paieška pradedama, ieškant kainos aprašytos konkrečios įmonės, konkretaus padalinio, konkretaus mato vieneto ir konkrečios kainos kategorijos lygiu. Neradus kainos tikrinama ar yra kaina aprašyta žemesnio prioriteto lygiu ir t.t. kol bus randama kaina.

Kainų prioritetai

“Mažmeninė” (“Retail”) - pagrindinė prekės pardavimo kaina.

Visų prekių aprašytas kainas patogu analizuoti registre "Kainynas" ("Pardavimai" → "Kainos" → "Kainynas").

Komponentės

Prekės → Komponentės

Aprašoma prekės (gaminio, rinkinio) sudedamosios dalys, nurodant jų kiekius.

Komplekto tipų reiškmės:

 • Paprasta” - Pardavimo metu nurašoma prekė, o ne jos sudedamosios dalys;
 • Mišri”- Pardavimo metu nurašoma prekė su priskirtomis komponentėmis;
 • Tara”- pažymima, kad prekė yra tara. Komponentės nepildomos, o pati prekė (tara) įtraukiama į tarą naudojančių prekių komponenčių aprašymą, parenkant tipą ,,Mišri''.

Apskaita

Prekės → Apskaita

 • Mokesčių klasė- nurodoma kuriai mokesčių grupei priklauso prekė (A, B, C, ir t.t.).

PVM apmokestinimo procentas prie mokesčių klasės priskiriamas Mokesčių kategorijos lentelėje.

 • Prekės apskaitos kategorija - sąskaitų ryšio lentelė (aprašoma žinyne Prekės apskaitos kategorija”. Joje aprašytos balansinės sąskaitos naudojamos perkeliant su preke atliktas operacijas į Didžiąją knygą.
 • Pasl.sąnaudos”- paslaugų sąnaudų balansinė sąskaita. Patogu naudoti paprastesnei paslaugų apskaitai, kad nereikėtų kurti daug sąskaitų ryšio lentelių.
 • Pasl.pajamos”- paslaugų pajamų balansinė sąskaita. Patogu naudoti paprastesnei paslaugų apskaitai, kad nereikėtų kurti daug sąskaitų ryšio lentelių.
 • Paslauga naudojama kaip papildomi kaštai” - pažymima varnele, kai paslauga (pvz.: transportas, akcizai, muitas) bus naudojama perkamų prekių savikainos didinimui arba mažinimui.

Grupės

Prekės → Grupės

Grupės - prekių grupavimas, kuris naudojamas analizuojant pirkimų, pardavimų duomenis ar administruojant nuolaidas.

Normatyvai/Žinynai

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai