Ilgalaikio turto kortelių importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Fixed_asset_cards”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
CompanyName Įmonė pavadinimasPildymo pvz. UAB Demo. Text Privalomas
FixedAssetCategoryCode IT kategorijos kodas (laukas “Ilgalaikio turto kategorija“).Kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “IT kategorijos” → “Kodas”.Pildymo pvz. ITKAT0001. Text Privalomas
ClientCode Kliento kodas Text Privalomas
IsComApply Ar skaičiuoti VAS:false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privalomas*
ComMethodId VAS nusidėvėjimo metodas0 - Tiesinis. Integer Privalomas taikant VAS
ReferenceCode Nuorodos kodas (laukas “Importo nuoroda“). Text Neprivalomas
DateAcquisition Pirkimo dataJeigu nenurodyta - importo metu parenka einamoji diena pagal organizacijos laiko zoną (Time zone). Text Privalomas*
DateDepStart Nusidėvėjimo pradžios data Text Privalomas
Notes Pastabos Text Neprivalomas
Code Inventorinis numeris (laukas “Inventorinis Nr.“) Text Privalomas
InventoryNo Papildomas inventorinis numeris Text Neprivalomas
IsCalculateDep Ar skaičiuoti nusidėvėjimąfalse - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privalomas*
TaxMethodId Nusidėvėjimo metodas:0 - Tiesinis. Integer Privalomas
TaxSalvageAmount Likvidacinė vertė Number Privalomas
ComSalvageAmount VAS likvidacinė vertė Number Privalomas taikant VAS
Name IT kortelės pavadinimas (laukas “Pavadinimas”). Text Privalomas

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Ilg. turto kortelių importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Likučiai

Importai/Eksportai