Pagrindinis langas/Langų struktūra

Prisijungus prie Rivilė ERP sistemos atidaromas pradinis sistemos langas. Jame kairėje pusėje matomas pagrindinis meniu - sistemos moduliai, kurie atlieka tam tikras sistemos funkcijas.

Pagrindinį meniu sudaro šie moduliai:

  • Apskaita” - formuojami/fiksuojami didžiosios knygos operacijų žurnalo įrašai balansinių sąskaitų lygyje (naudojant debeto/kredito sąskaitas). Vykdomi mokėjimai, skolų sudengimai. Apskaitomas ilgalaikis turtas.
  • Pirkimai” - formuojamos su pirkimo užsakymais, pirkimais susijusios operacijos.
  • Pardavimai” - formuojamos su pardavimo užsakymais, pardavimais susijusios operacijos.
  • Atsargos” - formuojamos su atsargų likučiais susijusios operacijos.
  • Nustatymai” - pildoma normatyvinė informacija, vykdomi sisteminiai nustatymai.

Meniu punktas išskleidžiamas (vertikalus stulpelis) sprangtelėjus konkretų meniu mygtuką.

Žemiau pateikiami pagrindinio lango funkciniai mygtukai:

Funkciniai mygtukai

Pagrindinio lango funkcinių mygtukų reikšmių lentelė:

Nr. Meniu pavadinimas Funkcinė reikšmė
1. “Pradinis langas” Pradinio lango (angl. Home) mygtukas.
2. “D” Valdomų įmonių sąrašo išskleidimo mygtukas, kai dirbama su daugiau nei viena įmone vienoje organizacijoje.Pradedant dirbti su sistema reikalingas konkrečios įmonės pasirinkimas.
3. Apskaita Apskaitos modulio meniu sąrašo išskleidimo mygtukas.
4. Pirkimai Pirkimų modulio meniu sąrašo išskleidimo mygtukas.
5. Pardavimai Pardavimų modulio meniu sąrašo išskleidimo mygtukas.
6. Atsargos Atsargų modulio meniu sąrašo išskleidimo mygtukas.
7. Nustatymai Nustatymų meniu sąrašo išskleidimo mygtukas.
8. Gidas Sistemos modulių dokumentacija.
9. VJ” (prisijungusio prie sistemos vartotojo inicialai) Vartotojo meniu sąrašo išskleidimo mygtukas.Galimi veiksmai:Redaguoti vartotojo informaciją (pvz. el. paštą, “Profilis” → “El.paštas”);Keisti prisijungimo slaptažodį (“Profilis” → “Saugumas”);Keisti Rivile ERP vartotojo sąsajos kalbą (“Profilis” → “Kalba” → “Lietuvių”/”Anglų”);Baigti darbą sistemoje (“Atsijungti”).
10. Pagalbos centras”. Operatyvios pagalbos mygtukas.Galimi veiksmai:Fiksuoti klaidas;Siūlyti funkcionalumus sistemos vystymui ar patobulinimui;Vykdyti registracijas konsultacijoms.

Langų struktūra

Sistemos langai (formos) yra kelių tipų:

  • Sąrašiniai (įrašų registrai) - skirti sukurtų įrašų peržiūrai. Sąrašai pateikiami lentelėmis. Jų stulpeliai dėliojami pagal kiekvieno vartotojo poreikį (pvz. gali būti paslėpti, iškviesti, susiaurinti ar pakeisti eilės tvarka). Informacija pildoma dokumento viduje, koregavimo lange.
  • Įvedimo/Redagavimo - skirti informacijos įvedimui, koregavimui. Didesnės duomenų apimties formos paskaidytos į skirtukus (pvz. “Detalios eilutės”, “Bendra informacija”, “Adresai” ir pan.).

Rivile ERP valdymo principai