Naujų periodų sukūrimas(greituoju mygtuku)

Užduotis: Sukurti reikiamų metų periodus greituoju mygtuku.

Sąlygos: Sukurkite naujus kalendoriaus periodus "2025" metams.

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → “Kalendoriaus periodai”“Sukurti naują”“Kurti kalendoriaus periodus”: PR01

  2. Lange "Kurti kalendoriaus periodus" parinkite metus, nurodykite įmonę (konkrečią ar "Visos įmonės") ir spauskite "Kurti": PR02

Periodo kortelėje darbo dienos ir valandos užpildomos automatiškai, tačiau nevertinamos šventinės dienos. Jas reikia eliminuoti rankiniu būdu.

ERP Akademija