Suformuoto mokėjimo užrakinimas

Užduotis: Užrakinti mokėjimą, kad jis nebūtų naudojamas automatiniuose dengimuose.

Sąlygos: Įveskite naują mokėjimo dokumentą Nr. 000027: dokumento tipas -“Išmokos”, mokėjimo metodas “Pavedimu”, suma 5000EUR, gavėjas- “UAB Žiema” ir užrakinkite, kad jis nebūtų naudojamas automatinių sudengimų metu.

Darbo eiga:

  1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjimai”“Mokėjimai” → sukurkite naują mokėjimo dokumentą. Detalus aprašymas pateikiamas: 3_Užduotis. Mokėjimo suformavimas rankiniu būdu.

  2. Suformuotame mokėjime uždėkite požymį “Užrakintas mokėjimas”:

    MOK71

  3. Dokumentą registruokite.

    Užrakintas mokėjimas galimas sudengti tik rankiniu būdu.

ERP Akademija

Mokėjimai/Mokėjimo metodai