Ilgalaikio turto pirkimas

Užduotis: Suveskite ilgalaikio turto pirkimo operaciją.

Sąlygos: Suveskite ilgalaikio turto pirkimo operaciją, kai perkamas ilgalaikis turtas - baldai.

Darbo eiga:

IT pirkimas vykdomas dviem operacijomis:

  1. Suformuojamas pirkimas su paslauga, registruoti ilgalaikio turto pirkimo skolą.
  2. Suformuojamas ilgalaikio turto pirkimas, perduoti jį į ekplotaciją naudojimui.

IT pirkimo operacijų veiksmų seka:

  1. “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Prekės, paslaugos”

Spauskite “Sukurti naują” ir aprašykite ilgalaikį turtą kaip paslaugą: nurodykite jos tipą “Paslauga”, pavadinimą (pvz. IT baldų pirkimas), kodą, mato vnt., įmonę.

IT1

Apskaitos dalyje laukelyje “Pasl. sąnaudos” nurodykite tarpinę ilgalaikio turto sąskaitą “12420” (pvz. 12420 - Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai). Išsaugokite.

IT1

  1. “Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”

    Suveskite pirkimo sąskaitą: nurodykite klientą, iš kurio perkate ilgalaikį turtą, pasirinkite paslaugą “IT baldų pirkimas”, nurodykite kitus laukus (mato vnt., kiekį, kainą). Suvestą dokumentą išsaugokite, registruokite.

    IT1

  2. “Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT operacijos”

Spauskite “Sukurti naują”. Iš veiksmų sąrašo pasirinkite “Pirkimai”. Nurodykite dokumento numerį, spauskite “Pridėti eilutę”. Pasirinkite reikiamą ilgalaikio turto kortelę, padalinį, atsakingą asmenį, kiekį, kainą. Išsaugokite ir registruokite operaciją.

IT1

ERP Akademija