Informacijos saugojimas, registravimas, tvirtinimas, anuliavimas

Suvesta normatyvinių duomenų informacija - išsaugoma.

Suvesta operacijų (dokumentų) informacija išsaugoma, o vėliau suvedus visą dokumento informaciją tvirtinama (registruojama). Tvirtinimas (registravimas) galimas tiek konkretaus dokumento detalios informacijos formoje, tiek sąrašo formoje, pažymint kelis (ar daugiau) dokumentus.

Jeigu sukurtas įrašas saugomas registruose (DK, skolų ar atsargų) jis bus registruojamas, priešingu atveju tik tvirtinamas.

Dokumentų koregavimas galimas tik atšaukus įrašo registravimą mygtuku “Atšaukti registravimą”.

Jeigu norimo atšaukti dokumento informacija dalyvauja kituose įrašuose, visų pirma reikia atšauti tų įrašų registravimą.

Dokumentuose, kuriuose yra užpajamuotos prekės, koreguoti detalias eilutes galima tik tuo atveju, jeigu tos prekės dar nėra nurašytos.

Dokumentų anuliavimas galimas tik tiems įrašams, kurių būsena - "Koreguotas".

Žemiau pateikiama visų operacijų tipų tvirtinimo/registravimo rezultatai:

Eil.Nr. Operacijos tipas Registruota operacija
1. Pirkimai Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).Atsiranda skola tiekėjui. (“Skolų registras”).Padalinyje padidėja prekių likučiai. (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Užregistruota”).
2. Pirkimo užsakymai Padalinyje padidėja prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Atvyksta”).Didžiosios knygos ir skolos operacijos neformuojamos.
3. Pardavimai Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).Atsiranda skola pirkėjui (“Skolų registras”).Padalinyje sumažėja prekių likučiai. (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Užregistruota”).
4. Pardavimo užsakymai Padalinyje padidėja rezervuoti prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Rezervuota”).Jei laisvo likučio neužtenka užsakymui išpildyti, nerezervuotam likučio kiekiui formuojami atsargų įrašai su Būsena = “Išvyksta”.Didžiosios knygos ir skolos operacijos neformuojamos.
5. Skolų dokumentai Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).Susiformuoja kliento skola (“Skolų registras”).
6. Skolų tikslinimas Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).Susiformuoja kliento skolos įrašas (“Skolų registras”), kaip valiutų nuokrypis, kuris koreguoja (sumažina arba padidina) buvusios skolos sumą lauke “Viso likutis”.
7. Atsargų tikslinimas Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”);Padalinyje padidėja/sumažėja prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Perkelta”).
8. IT operacijos Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).Padidėja/sumažėja IT likutis (“IT likučiai”, laukas “Kiekis”).Pakinta IT sumos: “Vertė” ir “Nusidėvėjimas” (“IT likučiai”).

Rivile ERP valdymo principai