Likučiai

Pradedant dirbti su sistema reikalingi likučių (prekių, skolų ir pan.) duomenys.

Pagrindiniai veiksmai:

 • Likučiai suvedami viena diena anksčiau nei pradedamas darbas su programa. Pvz.: Jeigu planuojama dirbti sistemoje nuo sausio 1 d., likučiai vedami gruodžio 31 dienai.
 • Likučių vedimui turi būti sukurta koresponduojanti balansinė sąskaita (pvz.: 99999 - "Likučiai").
  • Likučių rūšys:
  • Skolų likučiai - vedami Apskaita → Skolos → Skolų dokumentai.
  • Ilgalaikio turto likučiai - vedami Apskaita → Ilgalaikis turtas → IT operacijos.
  • Atsargų likučiai - vedami Atsargos → Atsargų tikslinimai ;
  • Didžiosios knygos likučiai - vedami Apskaita → Didžioji knyga → DK žurnaliniai įrašai.

Teisingai suvedus visus pradinius likučius, balansinės sąskaitos (Pvz. 99999) likutis turi būti lygus nuliui.

Sąskaitos likutis tikrinamas keliais būdais:

 • Didžioji knyga-> Ataskaitos → Didžioji knyga (detali) balansinės sąskaitos (Pvz. 99999) likutis lygus nuliui.
 • Didžioji knyga → Ataskaitos → Bandomasis balansas balansinės sąskaitos debeto suma = kredito sumai. Neteisingai suvedus likučius, apskaitoje nebus tinkamo balanso (debeto suma <> kredito sumai).

ERP pirmieji žingsniai