Tabelio kodai

Nustatymai → Personalas ir DU → Tabelio kodai

Tabelio kodai yra svarbūs kintamieji, kurie dalyvauja darbo užmokesčio faktinių priskaitymų skaičiavimuose.

Pradedant dirbti su sistema rekomenduojama tabelio kodus įsikelti Excel importo pagalba: “Nustatymai” → “Pesonalas ir DU” → “Tabelio kodai” → “Importuoti”. Excel failas užpildytas galiojančiais tabelio kodais.

Nenaudojamiems tabelio kodams galima suteikti požymį “Neaktyvus”. Pašalinus tabelio kodus galimas sąrašo atnaujinimas: “Nustatymai” → ""Pesonalas ir DU” → “Tabelio kodai” → “Sukurti naują” → “Sukurti/atnaujinti tabelio kodus“.

Darbo užmokestis

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai