Klientų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Clients”:

Laukas Aprašymas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → ““ClientBankAccounts”” ir “ClientAddresses”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
Name Kliento pavadinimas Text Privalomas
Code Kliento kodas. Jeigu nenurodyta - importo metu pagal nutylėjimą užpildoma pagal skaitliuką. Text Privalomas*
TypeId Kliento tipas:0 - Juridinis;1 - Fizinis asmuo.Jeigu nenurodyta - importo metu pagal nutylėjimą užpildoma reikšme - “0”. Integer Privalomas*
regCode Įmonės kodas Text Neprivalomas
autoFill Ar užpildyti duomenis automatiškai iš registrų centro (panašiai kaip programoje kliento kortelėje “i” mygtukas):false - ne;true - taip.Jeigu “true” - pagal lauką “regCode” ieško įmonės registruose ir užpildo automatiškai:Tipą (Type = 0) → Juridinis;Įmonės pavadinimą;Įmonės PVM kodą;Įmonės adresą.Jeigu nerandama infomacijos importuojami duomenys iš Excel.Jeigu nenurodyta reikšmė “true” - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “False”. Boolean Neprivalomas*
address Kliento adresas Text Neprivalomas
accountingCategoryCode Klientų apskaitos kategorijos kodas ( laukas ”Apskaitos kategorija”).Klientų apskaitos kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Klientų apskaitos kategorijos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 01. Jeigu nenurodyta - importo metu pagal nutylėjimą parenkama “Pagrindinė” apskaitos kategorija. Text Privaloma*
autoReconciliationTypeId Automatinio sudengimo tipas:0 - Dalinai automatizuotas;1 - Automatizuotas.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “0”. Integer Privaloma*
companyName Įmonė pavadinimas, kai klientas turi būti priskirtas tik konkrečiai įmonei (laukas “Įmonė”).Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “Visos įmonės”. Text Privaloma*
customerIncotermCode Pristatymo sąlygų kodas (laukas “Pirkėjo pristatymo sąlygos”).Pristatymo sąlygų kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Pristatymo sąlygos” → “Kodas”. Pildymo pvz. EXW. Text Neprivaloma
customerPaymentTermCode Pirkėjo mokėjimo termino kodas (laukas “Pirkėjo mokėjimo terminai”).Pirkėjo mokėjimo termino kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Mokėjimo terminai” → “Kodas”. Pildymo pvz. 30 Text Neprivaloma
customerTaxCategoryCode Pirkėjo mokesčių kategorijos kodas (laukas “Pirkėjo mokesčio kategorija”).Pirkėjo mokesčių kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių kategorijos” → “Kodas”. Pildymo pvz. PVM.Jeigu nenurodyta - importo metu pagal nutylėjimą parenkama “Pagrindinė” mokesčių kategorija. Text Privaloma*
isSupplier Ar klientas yra tiekėjas:false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privaloma*
isCustomer Ar klientas yra pirkėjas:false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privaloma*
isafSpecTax Specialus apmokestinimas dėl iSAF (laukas “i.SAF specialus apmokestinimas“):false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privaloma*
priceCategoryCode Kainų kategorijos kodas (skyrius “Pardaivimai” → laukas “Kainų kategorija”), kai klientas pirkėjas.Kainų kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Pardavimo kainų kategorijos” → “Kodas”. Pildymo pvz. Retail.Jeigu nenurodyta - importo metu pagal nutylėjimą parenkama “Pagrindinė” kainų kategorija. Text Privaloma*
supplierIncotermCode Tiekėjo pristatymo sąlygų kodas (laukas “Tiekėjo pristatymo sąlygos”).Pristatymo sąlygų kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Pristatymo sąlygos” → “Kodas”. Pildymo pvz. EXW. Text Neprivaloma
supplierPaymentTermCode Tiekėjo mokėjimo termino kodas (laukas “Tiekėjo mokėjimo terminai”).Tiekėjo mokėjimo termino kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Mokėjimo terminai” → “Kodas”. Pildymo pvz. 30 Text Neprivaloma
supplierTaxCategoryCode Tiekėjo mokesčių kategorijos kodas (laukas “Tiekėjo mokesčio kategorija”).Tiekėjo mokesčių kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių kategorijos” → “Kodas”.Pildymo pvz. PVM.Jeigu nenurodyta - importo metu pagal nutylėjimą parenkama “Pagrindinė” mokesčių kategorija. Text Privaloma*
vatNumber PVM kodas Text Neprivalomas
Email Elektroninio pašto adresas Text Neprivalomas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “ClientAddresses”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → ““Clients” ir “ClientAddresses”. Text Privalomas, jeigu pildomi adresai
addressLine1 Laukas “Adreso eilutė 1”. Text Neprivaloma
addressLine2 Laukas “Adreso eilutė 2”. Text Neprivaloma
city Miestas Text Neprivaloma
countryCode Šalies kodas Text Neprivaloma
glnCode GLN kodas Text Neprivalomas
isMain Ar adresas pagrindinis:false - ne ;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privaloma*
name Pavadinimas Text Privaloma, jeigu pildomi dresai
notes Pastabos Text Neprivaloma
postalCode Pašto kodas Text Neprivalomas
typeId Adreso tipas: 0 - Registracijos 1 - Pristatymo 2 - Kita Integer Privalomas, jeigu pildomi adresai

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “ClientBankAccounts”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → ““Clients”” ir “ClientAddresses”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas, jeigu pildoma banko informacija.
ledgerAccountCode Balansinės sąskaitos kodas (laukas “Sąskaita”). Pildymo pvz. 2710 Text Neprivaloma
accountNumber Atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris (laukas “Sąskaitos Nr.“). Text Privalomas, jeigu pildoma banko informacija.
bankCode Banko kodas (laukas “Bankas“). Text Neprivaloma
isMain Ar bankas pagrindinis:false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”.Tik vienai banko sąskaitai gali būti priskirta reikšmė “True”. Boolean Privaloma*
name Banko pavadinimas (laukas “Pavadinimas”).Pildymo pvz. Apmokėjimų. Text Privalomas, jeigu pildoma banko informacija.

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Klientų importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Likučiai

Importai/Eksportai

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai