DK žurnaliniai įrašai

Apskaita→ Didžioji knyga → DK žurnaliniai įrašai

Šioje dalyje vykdomi:

 • PVM sudengimai;
 • muito, akcizų, nekilnojamojo turto, žemės mokesčių paskaičiavimai;
 • pelno (nuostolio) iškėlimai;
 • metų užbaigimo formavimai;
 • naujų pasikartojančių operacijų įvedimai (pvz. ateinančių laikotarpių pajamų/sąnaudų kūrimas).

DK žurnalinio įrašo kūrimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, operacijos data, žurnalas, aprašymas);
 2. Įvedamas dokumento turinys (balansinės sąskaitos, debeto/kredito sumos ir pan.);
 3. Dokumentas patvirtinamas (atliekamas informacijos perkėlimas).

Dokumento antraštė

Mygtuku “Sukurti naują” atidaroma dokumento forma.

Suvedama bendra DK žurnalo informacija:

 • "Operacijos data" - pagal šį lauką susiformuoja Didžiosios knygos operacijos įrašai (“DK registras”).
 • “Dokumento Nr” - Vedamas ranka. Neįvedus numerio - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą DK žurnalo dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu.
 • Žurnalas” - DK žurnalas, kuriame formuosis DK operacijų sumos.

Dokumento detali informacija

Skirtuke “Eilutės” suvedamas dokumento turinys:

 • Sąskaita” - balansinė sąskaita, kurios pagrindu bus suformuotas debetas arba kreditas. Neradus sąraše reikiamos balansinės sąskaitos ji galima sukurti operacijos vedimu metu mygtuko pagalba “Sukurti”.
 • Debetas”/”Kreditas” - parinktos balansinės sąskaitos debeto arba kredito suma bazine valiuta.
 • Debetas valiuta”/”Kreditas valiuta” - parinktos balansinės sąskaitos debeto arba kredito suma valiuta.

Blansinėms sąskaitoms turinčioms tipą “Bankas ir grynieji pinigai” (pvz. 2710) būtina užpildyti laukus: “Valiuta”, “Debetas valiuta” arba “Kreditas valiuta”, nežiūrint į tai, kad valiuta bazinė.

Dokumento registravimas

Suvedus visas detalias eilutes dokumentas registruojamas:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).

DK žurnalinių įrašų kopijos

Kopijavimo metu galima sukurti:

 • Būsimų laikotarpių įrašus - pasikartojančios operacijos (pajamos/sąnaudos) ateinančiuose laikotarpiuose (pvz. konkretaus draudimo sąnaudos). Tokio tipo operacijos kuriamos kaip DK žurnaliniai įrašai, tik skirtumas tas, kad įvedus vieno mėnesio įrašą nebereikia jo kurti rankiniu būdu sekančiuose mėnesiuose. Įrašai ateinančiuose laikotarpiuose sukuriami veiksmo mygtuku “Kopijuoti”.
 • Storno įrašus - operacijos su neigiamomis sumomis.
 • Atvirkštinius įrašus - operacijos atvirkštinėmis buhalterinėmis kontuotėmis.
 • Dokumento kopiją - sukurto įrašo duomenų kopija.

Pagrindiniai žingsniai norint sukurti DK žurnalinio įrašo kopiją:

 1. Įvedamas naujas arba parenkamas sukurtas DK žurnalinis įrašas.
 2. Spaudžiamas mygtukas “Kopijuoti”.
 3. Atsidariusioje užklausos formoje pildomi laukai:
  1. Rėžimas”:
   1. “Kopijuoti” - vykdoma įrašo kopija nustatytu periodiškumu;
   2. ”Storno”- vykdoma dokumento kopija, tačiau naujo įrašo suma bus su neigiama suma (minusinė).
   3. ”Atvirkščias” - vykdoma dokumento kopija, tačiau naujame įraše bus sukurta atvirkštinė buhalterinė kontuotė (priešingi debetai/kreditai),nei buvo kopijuotame dokumente .
  2. Dokumento data” - papildoma dokumento data .
  3. Operacijos data” - pagal šį lauką susiformuoja didžiosios knygos operacijos įrašai (“DK registras”).
  4. Keisti sumą” - pajamų/sąnaudų konkretaus (vieno) periodo suma.
  5. Kartoti pagal op. datą” - pažymėjus varnele galimi operacijos kopijavimo variantai:
   1. Kartoti kartų” - pasirinktą DK žurnalinį įrašą kopijuoti pagal nurodytą kopijų skaičių.
   2. Kartoti” - pasirinktą DK žurnalinį įrašą kopijuoti pažymėtu periodiškumu (kas mėnesį, kas savaitę, kasdien).
   3. Kartoti kas” - skaičius nurodantis kas kiek mėnesių, savaičių, dienų ir pan. atlikti kopijas. (Pvz. Kartoti kas 6 mėnesiai).

Nepažymėjus varneles, bus sukurtas naujas įrašas su identiška kopijuoto dokumento informacija.

 1. DK žurnalinių įrašų sąraše (“DK žurnaliniai įrašai”) pagal nurodytus parametrus susikurs atitinkamai nauji įrašai (“DK žurnaliniai įrašai”, “Būsena”=”Naujas”), kuriuos beliks tik patvirtinti mygtuku “Registruoti”(“DK žurnaliniai įrašai”, veiksmas - “Registruoti”).

Didžioji knyga