Mokėjimo terminai

Nustatymai → Pardavimai ir pirkimai → Mokėjimo terminai

Mokėjimų terminai naudojami, kai klientui suteikiamas skolos mokėjimo atidėjimas. Mokėjimo kortelėje nurodoma kokia procentinė sumos dalis turi būti apmokėta per konkretų dienų skaičių.

Mokėjimo terminas gali būti nurodytas kliento kortelėje, bei pirkimo ar pardavimo sutartyje. Sutartyje nurodytas mokėjimo terminas turi aukštesnį prioritetą.

Normatyvai/Žinynai