Darbo užmokesčio įvedimas (rankinis)

Užduotis: *Įvesti DU operacijas rankiniu būdu."

Sąlygos: Įveskite darbuotojai (Liepai Liepaitei) birželio mėnesio darbo užmokestį. Sukurkite darbuotojo kortelę (T003), įveskite banko sąskaitos numerį, asmeninę informaciją (šeimyninė padėtis, asmens dokumento informacija ir pan.). Įveskite sutartį (Nr.SUT3). Aprašykite etatinio atlyginimo tarifą, kai atlyginimo suma bruto 3500EUR. Darbuotojai bus taikomas sutartinis tabelinis skaičiavimo metodas už faktiškai dirbtą laiką. *

Darbo eiga:

 1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → "DU kodai" Liepai Liepaitei sukurkite DU kodą su tabelio kodu “Faktiškai dirbtas laikas”. du07

 2. “Personalas” → “Personalas” → "Darbuotojai" → "Sukurti naują" darbuotojo kortelę.

  Darbuotojo kortelėje įveskite šiuos duomenis: vardą, pavardę (Liepa Liepaitė), darbuotojo kortelės numerį (NR.- T003), banko sąskaitos numerį, asmeninę informaciją (šeimyninę padėtį, asmens dokumento informaciją ir pan.), sutartį (Nr.SUT3). Įveskite etatinio atlyginimo tarifą, kai atlyginimo suma bruto 3500EUR. Darbuotojai bus taikomas sutartinis tabelinis skaičiavimo metodas. du01

  Detalus aprašymas čia: DU darbuotojo kortelės sukūrimas

 3. “Personalas” → “Personalas” → "Tabelio operacijos" → "Sukurti naują" tabelio operaciją.

  Sukurkite birželio mėnesiui tabelio informaciją: du02

 4. “Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU operacijos”“Sukurti naują” → "Atlyginimas" DU operaciją: du07

  Įveskite darbuotojo duomenis, periodą, dokumento numerį (jeigu neaprašytas dokumentų skaitliukas), operacijos datą ir spauskite “Išsaugoti”: du08

 5. Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite "Pridėti eilutę". Parinkite lauke "Darbo užmokesčio kodas" reikšmę "Etatinis" ir spauskite mygtuką "Išsaugoti". Išsaugojus informaciją atskaitymai išskaičiuojami automatiškai.

  du08

  Išsaugojus informaciją atskaitymai išskaičiuojami automatiškai.

 6. Sukurtą darbo užmokesčio operaciją (už birželio mėnesį) “Registruoti”.

ERP Akademija