Atsargų tikslinimo įrašų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Inventory_adjustments”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Lines”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
companyName Įmonės pavadinimasPildymo pvz. UAB Demo. Text Privalomas
JournalCode Apskaitos žurnalo kodas (laukas “Žurnalas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”.Pildymo pvz. 0801.Jeigu nenurodytas - sistema parenka pagal tipą “Atsargų tikslinimas“. Text Privalomas*
DocNumber Dokumento numeris. Jeigu nenurodyta - sistema pildo pagal dokumento skaitliuką. Text Privalomas
DocReference Išorinio dokumento numeris. Text Neprivalomas
Notes Pastabos text Neprivalomas
OpDate Operacijos data Jeigu nenurodyta - importo metu parenka einamoji diena pagal organizacijos timezone. Text Privaloma*
TypeId Dokumento tipas:0 - Pajamavimas;1 - Nurašymas;2 - Perrūšiavimas;3 - Inventorizacija;4 - Kita. Integer Privaloma*

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Lines”:

Laukas Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Inventory_adjustments”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
ItemCode Prekės kodas Text Privalomas
LotCode Partijos kodas Text Neprivalomas
MarkCode Žymos kodas Text Neprivalomas
UomAltCode Prekės mano vieneto kodas Text Privalomas
AccountCode Koresponduojančios sąskaitos kodas (laukas “Sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Atsargų likučių importo metu turi būti nurodoma tarpinė balansinė sąskaita.Pildymo pvz. 99999. Jeigu nenurodyta - parenkama pagal prekės apskaitos kategoriją. Text Privalomas*
DepartmentCode Padalinio kodas Text Privalomas
ObjectCode Objekto kodas Text Neprivalomas
Serial Serija Text Neprivaloma
Price Kaina, bazine valiuta (laukas “Savikaina”). Pildoma tik pajamavimo atveju, kai kiekis >0, priešingu atveju nepildoma. Number Privaloma, jeigu dokumento tipas “Pajamavimas”.
Amount Savikainos suma bazine valiuta (laukas “Suma“). Privaloma tik pajamavimo atveju, kai “Kiekis” >0. Jeigu suma nenurodyta - importo metu automatiškai paskaičiuojama: “Kiekis” ***”Kaina**”.Kitais atvejais savikainos suma imama iš likučio. Number Privaloma*, jeigu dokumento tipas “Pajamavimas”.
QtyAlt Kiekis Kontroliuojamas pagal tipą:Pajamavimo atveju turi būti kiekis >0;Nurašymo atveju turi būti < 0; Kitais atvejais griežtos logikos nėra. Number Privalomas

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Atsargų tiklsinimo importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Likučiai

Importai/Eksportai