Prekių, paslaugų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Products”:

Stulpelis Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → “ProductUoms” ir “ProductGroups”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
Type Prekės tipas:1-Prekė;2-Paslauga. Integer Privalomas
Code Unikalus prekės kodas sistemoje. Jeigu nenurodytas, sistema užpildo pagal skaitliuką. Text Privalomas*
PriceStrategyId Kainos parinkimo strategija:1-Standartinė (default);2-Fiksuota kaina (akcijos netaikomos).Jeigu reikšmė nenurodoma, pagal nutylėjimą importo metu užpildoma “1”. Integer Privalomas*
BomTypeId Komplektacijos tipas:1-Single (default);7-Mix;8-Tara.Jeigu reikšmė nenurodoma, pagal nutylėjimą importo metu užpildoma “1”. Integer Privalomas*
IsAdditionalCost Ar yra papildoma kaina:false (default)- ne;true - taip. Boolean Neprivalomas
CompanyName Įmonės pavadinimas. Pildymo pvz. UAB Demo.Jeigu nenurodyta - “Visos įmonės” (“All companies”), tikrinamas parametras “SS-MD-COMPANY-LEVEL”. Text Privalomas*
ProductAccountingCategoryCode Prekių apskaitos kategorijos kodas (laukas “Apskaitos kategorija“).Apskaitos kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Prekių apskaitos kategorijos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 01. Text Privalomas
AccountCode Paslaugų sąnaudų balansinės sąskaitos kodas (laukas ”Pasl.sąnaudos”, skirtuke ”Apskaita”). BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 63000. Text Neprivalomas
TaxClassCode Mokesčių klasės kodas (laukas “Mokesčių klasė).Mokesčių klasės kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių klasės” → “Kodas”. Pildymo pvz. A.Jeigu nenurodytas, sistema pagal nutylėjimą importo metu parenka “Pagrindinį“. Text Privalomas*
Name Prekės/paslaugos pavadinimas Text Privalomas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “ProductGroups”:

Stulpelis Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → “Product” ir “ProductUoms”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas, jeigu pildoma grupė.Neprivalomas, jeigu nepildoma grupė.
ProductGroupCode Prekių grupės pogrupio kodas (Skyrius “Grupės”). Text Privalomas, jeigu pildoma grupė.Neprivalomas, jeigu nepildoma grupė.

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “ProductUoms”:

Stulpelis Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → “Product” ir “ProductGroups”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
UomCode Mato vieneto kodas (laukas “Matas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Mato vienetai” → “Kodas”.Pildymo pvz. Vnt. Text Privalomas
Base Ar pagrindinis mato vienetas (laukas “Pagrindinis”):true - taip;false - ne.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privalomas*
Weighted Ar sveriamas mato vienetas (laukas “Sveriamas”):false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privalomas*
Ratio Santykis su pagrindiniu matu (laukas “Santykis”).Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “1”. Integer Privalomas*
ShortName Trumpas pavadinimas Text Neprivalomas
Height Aukštis Numeric Neprivalomas
Width Plotis Numeric Neprivalomas
WeightBrutto Svoris Brutto Numeric Neprivalomas
WeightNetto Svoris Netto Numeric Neprivalomas
Volume Tūris Numeric Neprivalomas
MainBarcode Prekės barkodas Text Neprivalomas
Name Prekės, paslaugos pavadinimas. Text Privalomas
Length Ilgis Text Neprivalomas

Detalus užpildyto failo pavyzdys pateikiamas čia: Prekės, paslaugos importo šablonas

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltoname fone): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.

Likučiai

Importai/Eksportai

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai