Prekių, paslaugų importas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Products”:

Stulpelis Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → “ProductUoms” ir “ProductGroups”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
Type Prekės tipas:1-Prekė;2-Paslauga. Integer Privalomas
Code Unikalus prekės kodas sistemoje. Jeigu nenurodytas, sistema užpildo pagal skaitliuką. Text Privalomas*
PriceStrategyId Kainos parinkimo strategija:1-Standartinė (default);2-Fiksuota kaina (akcijos netaikomos).Jeigu reikšmė nenurodoma, pagal nutylėjimą importo metu užpildoma “1”. Integer Privalomas*
BomTypeId Komplektacijos tipas:1-Single (default);7-Mix;8-Tara.Jeigu reikšmė nenurodoma, pagal nutylėjimą importo metu užpildoma “1”. Integer Privalomas*
IsAdditionalCost Ar yra papildoma kaina:false (default)- ne;true - taip. Boolean Neprivalomas
CompanyName Įmonės pavadinimas. Pildymo pvz. UAB Demo.Jeigu nenurodyta - “Visos įmonės” (“All companies”), tikrinamas parametras “SS-MD-COMPANY-LEVEL”. Text Privalomas*
ProductAccountingCategoryCode Prekių apskaitos kategorijos kodas (laukas “Apskaitos kategorija“).Apskaitos kategorijos kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Prekių apskaitos kategorijos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 01. Text Privalomas
AccountCode Paslaugų sąnaudų balansinės sąskaitos kodas (laukas ”Pasl.sąnaudos”, skirtuke ”Apskaita”). BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”. Pildymo pvz. 63000. Text Neprivalomas
TaxClassCode Mokesčių klasės kodas (laukas “Mokesčių klasė).Mokesčių klasės kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių klasės” → “Kodas”. Pildymo pvz. A.Jeigu nenurodytas, sistema pagal nutylėjimą importo metu parenka “Pagrindinį“. Text Privalomas*
Name Prekės/paslaugos pavadinimas Text Privalomas
TaxClassId Mokesčių kategorijos id Text Neprivalomas
AccountId Balansinės sąskaitos id Text Neprivalomas
ProductAccountingCategoryId Prekių apskaitos kategorijos id Text Neprivalomas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “ProductUoms”:

Stulpelis Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → “Product” ir “ProductGroups”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas
UomCode Mato vieneto kodas (laukas “Matas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Atsargos ir logistika” → “Mato vienetai” → “Kodas”.Pildymo pvz. Vnt. Text Privalomas
Base Ar pagrindinis mato vienetas (laukas “Pagrindinis”):true - taip;false - ne.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privalomas*
Weighted Ar sveriamas mato vienetas (laukas “Sveriamas”):false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. Boolean Privalomas*
Ratio Santykis su pagrindiniu matu (laukas “Santykis”).Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “1”. Integer Privalomas*
ShortName Trumpas pavadinimas Text Neprivalomas
Height Aukštis Numeric Neprivalomas
Width Plotis Numeric Neprivalomas
WeightBrutto Svoris Brutto Numeric Neprivalomas
WeightNetto Svoris Netto Numeric Neprivalomas
Volume Tūris Numeric Neprivalomas
MainBarcode Prekės barkodas Text Neprivalomas
Name Prekės, paslaugos pavadinimas. Text Privalomas
Length Ilgis Text Neprivalomas
UomId Mato vieneto id Text Neprivalomas

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “ProductGroups”:

Stulpelis Aprašymas Tipas Privalomas /Neprivalomas
##refId## Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kituose Sheet’uose → “Product” ir “ProductUoms”.Pildymo pvz. REF0000001 Text Privalomas, jeigu pildoma grupė.Neprivalomas, jeigu nepildoma grupė.
GroupCode Prekių grupė (Skyrius “Grupės”). Text Privalomas, jeigu pildoma grupė.Neprivalomas, jeigu nepildoma grupė.
GroupId Prekių grupės id Text Neprivalomas

Importai/Eksportai