Pirkimas kita valiuta

Užduotis: Įvesti naują valiutinę tiekėjo pirkimo sąskaitą faktūrą.

Sąlygos: Įveskite naują valiutinį pirkimo dokumentą Nr.000023. Valiuta - “USD”. Prekė - “Dažai”. Mato vienetas - “Vnt”. Kiekis - 10. Kaina - “100 USD”. Padalinys - “Pagrindinis”. Mokėjimo terminas - 90 dienų. Sutarties Nr. SUT0003. Darbo eiga:

 1. “Pirkimai” “Pirkimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”: Sąskaita2

 2. Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” parinkite klientą, įveskite sąskaitos faktūros numerį, dokumento ir operacijos datas: Sąskaita2

  Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.

 3. Skiltyje “Bendra informacija” parinkite valiutą “USD”, įveskite valiutos kursą: Sąskaita2 Sąskaita2

  Valiutų kursai užsipildo automatiškai, kai jie įvesti dalyje “Nustatymai“ → “Apskaita” → “Valiutų kursai”. Automatinių valiutų kursų importo aprašymas pateikiamas čia: Automatiniai valiutų kursai

  Esant poreikiui skiltyje “Bendra informacija” galima pakoreguoti: mokesčių lentelę, žurnalą ar skolų balansinę sąskaitą.

 4. Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite mygtuką “Pridėti eilutę”: Sąskaita2

 5. Užpildykite detalios eilutės duomenis: padalinys “Pagrindinis", prekė “Dažai“, mato vienetas “Vnt“, kiekis “10”, kaina - “100 USD”. Spauskite mygtuką “Išsaugoti”: Sąskaita2

 6. Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”: Sąskaita2

  Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas:

  Sąskaita2

  Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė: Sąskaita2

  Valiutinių dokumentų sąskaitų korespondencija rodoma bazine valiuta.

  Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras” : Sąskaita2

  Valiutinių dokumentų prekių savikainos rodomos bazine valiuta.

  Paspaudus mygtuką “Skolos” atidaromas “Skolų registras”: Sąskaita2

  Valiutinių dokumentų klientų skolos rodomos bazine valiuta.

 7. Valiutinė pirkimo sąskaita faktūra sukurta.

ERP Akademija