Automatinis kliento kortelės užpildymas

Užduotis: Importuotų SEPA duomenų pagalba sukurti naują kliento kortelę ir ją priskirti mokėjimo dokumente, naudojant sistemos suflerius.

Sąlygos: Banke eksportuoti SEPA formatu išrašą ir jį importuoti į Rivile ERP. Importuotų duomenų pagalba sukurti naują kliento kortelę “UAB Nemuno vingis”, kad sekančių importų metu ji būtų atpažinta.

Darbo eiga:

  1. Užpildyti parametrą “SEPA imp. kliento parinkimas”. Detalus aprašymas 1 užduoties 1 žingsnyje: Pirma užduotis
  2. Importuoti banko išrašą: ​ "Apskaita" → "Skolos ir mokėjimai" → "Sukurti naują" → "Importuoti iš banko (SEPA-XML)": sepa1 Neatpažinti įrašai pagal klientą importuojami į sistemą būsena “Juodraštis”: sepa2
  3. Atidaryti vieną suformuotą mokėjimą, kuriame reikia priskirti klientą “UAB Nemuno vingis”. Tuomet šalia lauko “Klientas” paspausti nuorodą “Sukurti klientą pagal SEPA”: sepa3 Atidarytoje kliento kortelėje įveskite reikiamus duomenis ir spauskite “Saugoti ir grįžti”. Sukurta nauja kliento kortelė priskiriama mokėjime lauke “Klientas”: sepa4

ERP Akademija