Parametrai/Parametrų grupės

Nustatymai → Bendrieji → Parametrai

Parametrai - sisteminiai nustatymai, kurie įtakoja sistemos funkcionalumus.

Parametro aprašymo metu reikšmės galimos suteikti:

  • Įmonei arba visoms įmonėms;
  • Moduliui;
  • Vartotojų grupei;
  • Vartotojui.

Jeigu nenurodomas konkretus modulis, vartotojų grupė ar vartotojas - parametro reikšmės galios visuose moduliuose, visiems vartotojams.

Parametrai klasifikuojami pagal grupes:

  • Bendra”- baziniai sistemos parametrai.
  • POS” - baziniai parametrai skirti tik ERP POS.
  • Sisteminės užduotys” - baziniai parametrai skirti integracijoms su kitomis sistemomis (pvz. Rivilė Gama).

Žemiau pateikiamas bazinių sistemos parametrų sąrašas, kurie turi būti užpildyti pradedant dirbti su sistema:

Eil. Nr. Parametras Aprašymas
1. SS-PERIOD Nustatymas kontroliuoja dokumentų įvedimą bei perkėlimą. Dokumentus leidžiama vesti tik nurodytame periode. Jeigu parametras nenurodytas - periodas nekontroliuojamas. Operacijų peržiūros šis parametras neįtakoja.
2. SS-PR-POST-DIMENSIONS Nustatoma kokiu detalumu turi būti formuojamos skolos.
3. SS-ISAF-XML-DATE Skirtas datų valdymui formuojant iSAF XML failą.
4. SS-SEPA-IMP-ACCOUNTS Pagal banką ir mokėjimo transakcijos informaciją parenkama skolos sąskaita ir mokėjimo dokumento tipas.
5. SS-SEPA-IMP-CLIENT Nustatoma pagal kokius kriterijus turi būti atpažįstamas klientas SEPA importo metu (pagal įmonės kodą, banko sąskaitos numerį, kliento pavadinimą ir pan.).
6. SS-FISCAL-YEAR Nustatoma metų užbaigimo operacijų balansinė sąskaita, fiskalinis metų pradžios mėnuo ir pabaigos data.
7. SS-BALANSE-ROUND-CENT-ACCOUNT Nustatoma centų apvalinimo sumai saugoti balansinė sąskaita.
8. SS-MD-COMPANY-LEVEL Nustatomas normatyvų valdymas (įmonės ar visų įmonių lygyje), kai dirbama su daugiau nei viena įmone vienoje organizacijoje.

ERP pirmieji žingsniai