DU operacijos

Personalas → Darbo užmokestis → DU operacijos

DU operacijos vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (darbuotojas, periodas, operacijos data, žurnalas).
 2. Įvedamas dokumento turinys (darbo užmokesčio kodas, kodo tipas, darbuotojo sutartis, periodas už kurį , tarifo suma, tabelio laikas, tabelio planas ir pan.).
 3. Dokumentas registruojamas.

Užregistravus dokumentą:

 • Dokumento būsena tampa “Registruotas”.
 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).
 • Susiformuoja įrašai mokėjimams generuoti (“DU registras”).

Atlikus DU paskaičiavimus veiksmų pagalba (“Skaičiuoti darbo užmokestį") , DU operacijų detalių eilučių informacija (priskaitymai/atskaitymai) užpildoma automatiškai.

Vartotojas papildomai gali:

 • rankiniu būdu įterpti ar pašalinti naujus priskaitymus, kintamuosius.
 • pakoreguoti įkeltas tarifų sumas, tabelio laiką ir pan.

Rankiniu būdu atliktos korekcijos perskaičiuojamos automatiškai.

Įtraukto naujo priskaitymo/kintamojo sumą vesti lauke “Tarifo suma”. Lauko “Priskaitymo suma” reikšmė sistemos bus užpildyta automatiškai.

DU operacijos galimos kurti:

 1. Personalas” → “Darbo užmokestis“ → “DU operacijos” → “Skaičiuoti darbo užmokestį” parinkus periodą ir pažymėjus darbuotojus.

 2. Personalas” → “Darbo užmokestis“ → “DU operacijos” → “Sukurti naują“ → "Atlyginimas” parinkus veiksmą “Skaičiuoti darbo užmokestį”;

 3. Personalas” → “Darbo užmokestis“ → “DU operacijos” → “Sukurti naują“ → Atlyginimas” kuriant įrašą rankiniu būdu.

DU skaičiavimo sąlygos:

 1. DU skaičiavime dalyvauja tik tos eilutės, kurios turi priskirtą tarifą tipu “Taikyti” ir jo galiojimo data (“Nustatymai” → “Darbo užmokestis” → “Tarifai” → Tarifo kortelė laukas “Data nuo”) atitinka parinktą DU skaičiavime periodą.

Aktyvūs tarifai prioretizuojami pagal tarifo tipą “Taikyti/Netaikyti“ ir lauko “Data nuo” reikšmę.

 1. DU skaičiavimai vykdomi tik tiems darbuotojams, kurių kortelėse nurodytas požymis “Aktyvus”.
 2. DU skaičiavimuose naudojami tik tie DU kodai, kurių kortelėse nurodytas požymis “Aktyvus”.
 3. Po DU paskaičiavimo nebus sukurtos eilutės su reikšmėmis “Priskaityta suma” /" Atskaityta suma” (naudojant metodus: “Sutartinis tabelis” arba “Vidurkinis tabelis”) jeigu:
  • skaičiuojamame periode nebus sukurtų tabelio operacijų;
  • tabelio operacijoje “Faktiškai dirbtas laikas” dienomis ir valandomis bus lygus “0”.
 4. Po DU paskaičiavimo nebus sukurtos eilutės “Priskaityta” /"Atskaityta” (naudojant metodus: “Procentinis” arba “NPD”) jeigu nebus paskaičiuota DU bazinė dalis.
 5. Po DU paskaičiavimo nebus sukurtos eilutės “Priskaityta” /"Atskaityta” (naudojant metodą “Fiksuotas”) jeigu nebus sukurto arba aktyvaus tarifo.

Priskaitymų sumos apvalinamos darbuotojo naudai (į didesnę pusę), visų atskaitymų sumos apvalinamos matematiškai. (Pvz. Gauta suma (2800/19)*10=1 473,684210526316. Priskaitymuose bus → 1 473,69, atskaitymuose bus → 1 473,68.)

Veiksmai, automatiškai nepasiskaičiavus priskaitymams/atskaitymams

 1. Patikrinti ar turi požymį "Aktyvus" šie normatyvai: darbuotojai, DU kodai, tarifai.

 2. Patikrinti ar aktyvi ir galiojanti bent viena darbuotojo sutartis pagal pasirinktą periodo pradžios datą.

 3. Patikrinti tarifo požymį “Taikyti/Netaikyti”.

 4. Patikrinti ar teisingai sukonfigūruoti DU kodai, pvz. procentiniam atskaitymui reikalinga nurodyti nuo kokių priskaitymų skaičiuoti - jeigu priskaitymas nepasiskaičiavo, tuomet ir atskaitymas nepasiskaičiuos.

“Išeitinės išmokos” pritaikymas

Veiksmai:

 1. Sukurti Du kodą ir parinkti kategoriją “Išeitinė išmoka“.
 2. Sukurti tarifą "Išeitinė išmoka":
  • lauke "Procentas" įvesti procentą pagal kompensuojamų mėnesių skaičių. (Pvz. 1mėnuo - 100%; 2 mėnesiai - 200% ir t.t.).
  • lauke "Formulė" parinkti "Trijų mėn. vidurkis".
 3. DU operacijoje lauke "Tabelio laikas" įvesti įstatymais reglamentuotą metinį vidutinį mėnesio darbo dienų skaičių (pvz. 20,9d. pagal galiojantį įsakymą 2023-12-21 Nr. A1-895).

Darbo užmokestis

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai