DU registras

Personalas → Darbo užmokestis → DU registras

DU registras skirtas:

  • Formuoti DU mokėjimus visiems arba konkrečiam darbuotojui.
  • Valdyti DU skolas:

    • matyti paskaičiuotą darbo užmokestį tam tikrame periode;
    • sekti išmokėtas DU sumas;
    • matyti su darbo santykiais susijusius neapmokėtus skolų likučius.

    Darbo užmokestis