PVM mokesčiai

PVM mokesčių klasifikatoriai

Nustatymai → Apskaita → PVM mokesčių klasifikatoriai

PVM mokesčių klasifikatoriaus kortelėse aprašoma: PVM klasifikatoriai, PVM procentas, balansinės sąskaitos, kuriose bus apskaitoma gaunamo ir mokamo PVM sumos.

PVM mokesčių klasififikatorių kodai turi būti vedami pagal reglamentuotą VMI koduotę, nes jie reikalingi formuojant informaciją i.SAF.

Jei klasifikatoriui reglamentuota atvirkštinio PVM skaičiavimo taisyklė, PVM klasifikatorius pažymimas atitinkamu požymiu “Atvirkštinis PVM”, o kiekvienam tokiam PVM klasifikatoriui sukūriama atitinkama mokesčių klasė, kuri priskiriama prekės kortelėje.

PVM mokesčių klasės

Nustatymai → Apskaita → PVM mokesčių klasės

Aprašoma tiek PVM mokesčių klasių, kiek perkamos arba parduodamos prekės/paslaugos turi skirtingų PVM klasifikatorių (skirtingų PVM).

Pvz.: Aprašomos PVM mokesčių klasės:

  • Mokesčių klasė A - prekių su 21% PVM pirkimams/ pardavimams;
  • Mokesčių klasė B - prekių su 9 % PVM pirkimams/ pardavimams;
  • Mokesčių klasė C - neapmokestinamų paslaugų pirkimams/pardavimams;
  • Mokesčių klasė D - prekių su 21% PVM pirkimams/pardavimams, taikant atvirkštinio PVM taisyklę.

Aprašytos PVM mokesčių klasės (PVM grupės) priskiriamos prekių kortelėje, skirtuke “Apskaita”.

Kuriant naują prekės kortelę, pagal nutylėjimą priskiriama PVM mokesčių klasė turinti požymį “Pagrindinis”.

PVM mokesčių kategorijos

Nustatymai → Apskaita → PVM mokesčių kategorijos

PVM mokesčių kategorija - lentelė, kurioje priskiriamas PVM apmokestinimo procentas (PVM mokesčio kodas) kiekvienai mokesčių klasei (PVM grupei). PVM mokesčių kategorijos naudojamospaskaičiuojant PVM mokestį pardavimo ir pirkimo dokumentuose.

Aprašoma daugiau nei viena lentelė, jei pirkimo/pardavimo operacijose skirtingiems klientams galioja skirtingas PVM apmokestinimo procentas tai pačiai mokesčių klasei.

Pvz.: Aprašomos mokesčio kategorijos:

  • Standartiniam PVM mokesčio paskaičiavimui (pirkimams/pardavimams Lietuvoje);
  • PVM mokestis vykdant prekių eksportą;
  • PVM mokestis vykdant prekių importą.

    Aprašyta lentelė (PVM mokesčių kategorija) priskiriama klientui, klientų kortelėje skirtuke “Apskaita”.

Kuriant naują kliento kortelę, pagal nutylėjimą priskiriama mokesčių kategorija turinti požymį “Pagrindinis”.

Normatyvai/Žinynai

ERP akademija_Praktinės užduotys