Automatinis SEPA parametro užpildymas

Užduotis: Importuotų SEPA duomenų pagalba užpildyti Rivile ERP parametrą “SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija, naudojant sistemos suflerius.

Sąlygos: Banke eksportuoti SEPA formatu išrašą ir importuoti į Rivile ERP. Importuotų duomenų pagalba užpildyti parametrą “SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija”, kad sekančių importų metu banko komisinis “MP banko mokestis” būtų atpažintas ir automatiškai perkeltas į sąnaudų sąskaitą “63120”.

Darbo eiga:

 1. Aprašyti banko sąskaitą įmonės kliento kortelėje. Detalus aprašymas 1 užduoties 2 žingsnyje: Pirma užduotis

 2. Importuoti banko išrašą: "Apskaita" → "Skolos ir mokėjimai" → "Sukurti naują" → "Importuoti iš banko (SEPA-XML)":

  sepa11

  Neatpažinti įrašai į sistemą importuojami būsena “Juodraštis”:

  sepa12

  Atidaryti vieną suformuotą mokėjimą, kurio paskirties tekstas “MP banko mokestis. Lauke “Registravimo tipas” parinkti “Registruoti į DK”:

  sepa13

  Parametre neturėtų būti traukiamos tos mokėjimo paskirtys, kurios turi keliauti į skolų registrą.

 3. Mokėjime, kurio paskirties tekstas “MP banko mokestis paspauskite nuorodą “Sukurti automatinį SEPA atpažinimą”:

  sepa14

  Paspaudus nuorodą atidaromas langas “Nauja parametro reikšmė”:

  sepa15

Automatiškai užpildomi duomenys:

 • “Įmonė” - įmonės pavadinimas, kurioje buvo vydomas importas.
 • Modulis” - automatiškai suteiktas eilės numeris. Numeracija naudojama parametro reikšmių atpažinimo eiliškumui nustatyti.
 • Banko kodas” - banko kodas pagal importuojamą išrašą.
 • Domain”, “Family”, “Subfamily” - SEPA failo stuktūros reikšmių laukai. Kiekvienas bankas gali turėti skirtingą SEPA koduotę nežiūrint į tai, kad mokėjimo paskirtis ta pati.

Reikalinga užpildyti rankiniu būdu:

 • Bal.sąskaita“ - koresponduojanti mokėjimo nurodymo sąskaita. Pagal mokėjimo paskirtį ji gali būti įvairi: sąnaudų balansinė sąskaitą, skolų sąskaita ir pan.

  Jeigu koduotė bus identiška, bet skirsis mokėjimo paskirtis, reikalinga aprašyti nauja eilute parametrą nurodant kitą mokėjimo paskirtį.

Užpildyta informacija saugoma parametre "Nustatymai" → "Bendrieji" → "Parametrai" →“SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija”.

ERP Akademija