Banko išrašų įvedimas(Importas)

Užduotis: Įvesti banko išrašų duomenis.

Sąlygos: Suformuotą "Aukso puodas" banko išrašą importuoti į Rivile ERP, kai šiam bankui apskaityti sukurta atskira balansinė sąskaita "271xx" ir mokėjimo metodai: "Išmokos pavedimu (Aukso puodas)", "Įplaukos pavedimu (Aukso puodas)" .

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai”“Apskaita”“DK sąskaitos” → sukurkite naują balansinę sąskaitą "271xx". Detalus aprašymas čia: Naujos DK sąskaitos sukūrimas.

MOK1

  1. “Nustatymai”“Apskaita”“Mokėjimo metodai” →sukurkite du naujus mokėjimo metodus įplaukoms ir išlaidoms. Juose priskirkite sukurtą naują DK sąskaitą:

MOK1

MOK1

  1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjimai”“Mokėjimai” → "Sukurti naują" → "Importuoti iš banko (SEPA-XML) ". Užklausos formoje sužymėti kokio tipo mokėjimai turi būti importuojami (įplaukos, išmokos, skolų dokumentai, banko komisiniai) parinkti mokėjimo metodus, parinkti bako išrašą SEPA XML formtu ir spausti "Importuoti":

MOK1

Išmokos neturėtų būti importuojamos, jeigu mokėjimai vykdomi Rivile ERP sistemoje ir eksportuojami apmokėjimui į banką.

Įmonės banko sąskaita atpažįstama, jeigu ji aprašyta įmonės klientų kortelėje skyriuje "Klientų banko sąskaitos".

Importuojamus bankų išrašus galima parametrizuoti, kad sekančius kartus importuojama ta pati informacija (pvz. klientas, banko komisiniai ir pan.) būtų atpažinta. Detalus aprašymas čia: SEPA importo parametrizavimas

Mokėjimai/Mokėjimo metodai