Darbalaukio valdymas, pagrindiniai mygtukai

Prisijungus prie Rivile ERP sistemos kairėje pusėje matomas pagrindinis meniu - programos moduliai. Dešinėje pusėje matomas pasirinkto modulio langas, jo pavadinimas susiję laukai ir funkcijos. Detalus sistemos meniu aprašymas pateikiamas čia: Pagrindinis langas. Langų struktūra

Duomenų paieška

Pasirinktame modulyje atsidariusiame lange galima greita (kontekstinė) paieška pagal esminius sąrašo laukus (Pvz: kodas, pavadinimas, dokumento nr.): Paieška1 arba detali paieška naudojant laukų filtrus. Pažymėjus reikiamus filtrus varnele, jie matomi meniu juostoje: Paieška2 Filtruose galima pažymėti sąlygas, taisykles, kad susiaurintumėte paiešką: Paieška3 Paieška4 Sąraše sužymėti filtrai galimi naudoti kaip atskiri filtrai arba kaip filtrų rinkiniai sujungti įvairiais loginiais ryšiais.

Laukų (stulpelių) išdėstymas

Visuose moduliuose galima parinkti norimus formos laukus ir nustatyti šių laukų išdėstymo eiliškumą paspaudus mygtuką dešinėje pusėje: Paieška5 Šis mygtukas atidaro langą “Stulpelių valdymas”. Kairėje lentelės pusėje “Galimi stulpeliai”pažymėjus reikiamą lauką mygtuku “+”, jis perkeliamas į dešinę lentelės pusę “Rodomi stulpeliai”. Dešinėje lentelės pusėje “Rodomi stulpeliai”pažymėjus reikiamą lauką mygtuku “x”, jis perkeliamas į kairę lentelės pusę “Galimi stulpeliai”. Stulpelių eiliškumas suformuojamas reikiamą lauką pernešant į kitą vietą (aukštyn/žemyn). Atlikti pakeitimai išsaugomi spaudžiant mygtuką “Išsaugoti“: Paieška5 Pirminis laukų išdėstymas atstatomas spaudžiant mygtuką “Atstatyti sisteminį nustatymą”. Paieška7

Naujas įrašas

Naujas įrašas kuriamas paspaudus dešinėje pusėje esantį mygtuką “Sukurti naują”: Naujas įrašas1 Mygtuku “Sukurti naują” galima sukurti skirtingų tipų dokumentus (pvz. sąskaitą faktūrą arba grąžinimą): Naujas įrašas1 Formos veiksmų mygtukas (pvz. sukurti siuntą, kopijuoti dokumentą, rezervuoti kiekį ir pan.): Naujas įrašas2 Detalus funkcinių mygtukų aprašymas pateikiamas čia: Pagrindiniai funkciniai mygtukai

Operacijų tvirtinimas, registravimas, koregavimas

Suvedus visą dokumento informaciją vykdomas įrašo tvirtinamas (registravimas): Op. tvirtinimas1 Tvirtinimas (registravimas) galimas tiek konkretaus dokumento detalios informacijos formoje, tiek sąrašo formoje, pažymint kelis (ar daugiau) dokumentus: Op. tvirtinimas1

Jeigu sukurtas įrašas saugomas registruose (DK, skolų ar atsargų) jis bus registruojamas, priešingu atveju tik tvirtinamas.

Dokumento “kepurės” koregavimas galimas tik atšaukus įrašo registravimą mygtuku “Atšaukti registravimą”: Op. tvirtinimas2 Detalių eilučių koregavimas galimas pažymėjus reikiamas eilutes varnele ir paspaudus mygtuką “Atšaukti eilutės(čių) registravimą”: Op. tvirtinimas3

Registruotų operacijų rezultatų aprašymas pateikiamas čia: Infromacijos saugojimas, registravimas, tvirtinimas

ERP Akademija