Pirkimas su avansiniu apmokėjimu

Užduotis: Sukurti naują pirkimo sąskaitą ir jai priskirti avansinį apmokėjimą.

Sąlygos: PVM sąskaita faktūra išrašyta tiekėjo “UAB Vasarėlė” suma 388,83EUR. Išankstinis apmokėjimas atliktas 200EUR.

Darbo eiga:

 1. Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”.

 2. Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” įveskite sąskaitos faktūros duomenis ( tiekėją, sąskaitos faktūros numerį, dokumento, bei operacijos datas, detales eilutes) ir spauskite mygtuką “Išsaugoti”: Pirkimas1 Detalus SF kūrimas pateikiamas čia: 1_užduotis. Sukurti naują pirkimo dokumentą.

 3. Skiltyje “Mokėjimai” paspauskite mygtuką “Priskirti mokėjimą iš likučio” parinkite reikiamą išansktinį apmokėjimą ir spauskite mygtuką “Priskirti dokumentus”: Pirkimas2 Priskirti dokumentai matomi detaliomis eilutėmis: Pirkimas3

 4. Parinkus avansinį mokėjimą spauskite mygtuką “Registruoti“: Pirkimas4 Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas.

  Skolų registre fiksuojamas neapmokėtas skolos likutis: Pirkimas5

 5. Šiuo uždaviniu įvykdomi trys veiksmai:

  • Sukuriamas naujas pirkimo dokumentas.
  • Prie naujo pirkimo dokumento priskiriamas avansinis mokėjimas.
  • Dokumento registravimo metu įvykdomas automatinis skolos sudengimas su priskirtu avansiniu mokėjimu.

ERP Akademija