Skolų tikslinimas

Apskaita → Skolos-> Skolų tikslinimas

Šioje dalyje vykdomi skolos dokumentų koregavimai, kuriuos įtakoja valiutų nuokrypiai, delspinigiai ir kita.

Skolos tikslinimo vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, data, žurnalas).
 2. Suvedama detali informacija (skolos dokumentas, tipas, suma, valiuta ir t.t.).
 3. Dokumentas patvirtinamas (atliekamas informacijos perkėlimas).

Skolų tikslinimo bendrinė dalis

Paspaudus mygtuką “Sukurti naują” suvedama dokumento informacija:

 • “Dokumento Nr” - vedamas skolos tikslinimo dokumento numeris. Neįvedus numerio - jis bus sugeneruojamas pagal aprašytą skolų dokumentų skaitliuką įrašo išsaugojimo metu.
 • "Data" - pagal šį lauką susiformuoja didžiosios knygos operacijos įrašai (“Didžioji knyga”), kliento skola (“Skolų registras”).
 • Žurnalas” - DK žurnalas, kuriame formuosis skolų koregavimo sumos.

Tai dienai, kada bus vykdomas skolų perskaičiavimas turi būti importuoti arba suvesti valiutų kursai.

Suvesta bendrinė informacija turi būti išsaugoma, kad būtų galimi sekantys veiksmai su detaliomis eilutėmis.

Dokumento detali informacija

Detalių eilučių informaciją galima įvesti dviem būdais:

 1. Mygtuku “Veiksmai-> “Skaičiuoti valiutų pelną/nuostolį” detali eilutė su duomenimis sukuriama automatiškai, prieš tai parinkus konkretų klientą ir valiutą.

​ 2. Mygtuku “Pridėti eilutę” detali eilutė pildoma rankiniu būdu (tipas, balansinės sąskaitos, suma ir t.t.), prieš tai parinkus konkretų skolos dokumentą.

Paspaudus mygtuką “Pridėti eilutę” suvedama detalios eilutės informacija:

 • “Registro tipas” - parenkamas skolos tikslinimo tipas (valiutos pelnas, valiutos nuostoliai, palūkanos, nuolaidos ir pan.).
 • “Suma” - įvedama reikšmė, kurios pagrindu koreguosis parinkto skolos dokumento suma, registravus skolos tikslinimo dokumentą.
 • Koresponduojanti sąskaita”- pagal parinktą registro tipą užpildoma balansinė sąskaita, kuri galima pakeisti.

Skiltyje “Dokumentai sudengimui” galimas suformuotų apmokėjimų priskyrimas. Mygtuku “Priskirti mokėjimus” susieti anksčiau įvestus mokėjimus su skolos dokumentu.

Valiutinių skolų perskaičiavimas dėl valiutų kursų pokyčio

Valiutinis skolų perskaičavimas atliekamas su tais dokumentais, kurie nėra pilnai sudengti.

Skolos perskaičiavimo dėl valiutų kursų pokyčio logika:

 1. Iš konkretaus skolos dokumento imama kliento skola valiuta, kuri dauginama iš tos dienos kurso kada vykdomas valiutinis skolos perskaičiavimas.
 2. Gauta suma atimama iš kliento skolos bazine valiuta.
 3. Gautas skirtumas tampa pajamomis (“Tipas”->”Valiutos pelnas”) arba sąnaudomis (“Tipas”->”Valiutos nuostoliai”) dėl valiutų kusų skirtumo.

Skolos tikslinimo registravimas

Suvedus reikiamą informaciją dokumentas registruojamas.

Registravus skolos tikslinimo dokumentą:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).
 • Susiformuoja kliento skolos įrašas (“Skolų registras”), kaip valiutų nuokrypis, kuris koreguoja (sumažina arba padidina) buvusios skolos sumą lauke “Viso likutis”.

Skolos