Pagrindiniai formų funkciniai mygtukai

Sistemos funkcijos kviečiamos mygtukų pagalba.

Žemiau pateikiami sąrašinio lango formos pagrindiniai funkciniai mygtukai ir jų aprašymai:

Kiti mygtukai

Nr. Mygtuko pavadinimas Funkcinė reikšmė
1. Formos pavadinimas Parodomas konkrečios formos hierarchinis kelias (funkcinė nuoroda). Navigavimo galimybė tarp formų (angl. Drill down / Drill Up).
2. Sukurti naują Naujo įrašo kūrimas.
3. Paieška Kontekstinė paieška pagal esminius sąrašo laukus (Pvz: kodas, pavadinimas, dokumento nr.)
4. Filtrai Laukų sąrašas detaliam duomenų filtravimui.
5. Filtro laukas (Pvz.: Tipas) Detali konkretaus lauko atžvilgiu duomenų paieška pagal vartotojo nustatytas filtravimo sąlygas, kurios parenkamos lauko kairėje pusėje (pvz. lygu, nelygu, intervalas ir pan.).
6. Pasirinka Srautinis įrašų sužymėjimas varnele arba srautinis varnelės nuėmimas ties sužymėtais įrašais.
7. Atnaujinti sąrašą Informacijos atnaujinimo mygtukas.
8. Ataskaitos Ataskaitų formavimo mygtukas.
9. Registruoti Operacijos (dokumento) patvirtinimas ir registravimas į atitinkamą DK žurnalą.
10. Kopijuoti Pasirinktos operacijos (dokumento) kopijavimas.
11. Trinti Sukurtų operacijų pašalinimas:konkretaus įrašo lange; įrašų sąraše (sužymėjus operacijas varnele). Anuliavimas galimas tik tų įrašų, kurie neregistruoti į didžiąją knygą.
12. Eksportuoti Duomenų eksporto mygtukas.Galimi eksportai:“Eksportuoti į i.SAF registrą”;“Eksportuoti į i.SAF XML ”;“Eksportuoti į banką (SEPA-XML)”;“Eksportuoti į i.VAZ XML”.Eksportas vykdomas pažymėtų (varnele) įrašų.Pastaba. Įrašų eksportas galimas tik tų, kurie registruoti didžiojoje knygoje (“Būsena” = “Registruotas“).Šio mygtuko pagalba galimas ir sąrašinių langų informacijos eksportas (pvz. prekių eksportas, pardavimo kainų eksportas ir pan.).
13. Stulpelių valdymas Suformuojamas formoje rodomų/nerodomų laukų sąrašas. Nustatomas laukų eiliškumas.

Žemiau pateikiami dokumento (pvz. pirkimo sąskaitos) formos pagrindiniai funkciniai mygtukai ir jų aprašymai:

kiti formos mygtukai

Nr. Mygtuko pavadinimas Funkcinė reikšmė
1. Išsaugoti”/”Išsaugota Įvestų duomenų išsaugojimo mygtukas “Išsaugoti”. Įvestų duomenų išsaugojimo ir formos uždarymo mygtukas “Išsaugota”.
2. Registruoti Įvestų duomenų registravimo (tvirtinimo) mugtukas.
3. Ataskaitos Ataskaitų formavimo mygtukas.
4. Veiksmai Formos veiksmų mygtukas (pvz. sukurti siuntą, kopijuoti dokumentą ir pan.).
5. Sąryšiniai mygtukai Dokumento sąryšiai su kitais moduliais. Mygtuko pagalba pereinama į kito modulio duomenų registrą:“Pirkimų užsakymai” - jeigu pirkimo dokumentas kurtas iš pirkimo užsakymo, mygtuko pagalba atidaromas užsakymo dokumentas.“Siuntos” - jeigu pirkimo dokumento pagrindu kurta siunta, mygtuko pagalba atidaromas siuntos įrašas.“Didžioji knyga” - jeigu dokumentas registruotas, mygtuko pagalba atidaromas DK sąskaitų ryšių įrašas.“Atsargos” - jeigu dokumentas registruojamas ir prekė tipu “Prekė” (atsarga), mygtuko pagalba atidaromas atsargų registro įrašas.“Skola“ - jeigu dokumentas registruotas, mygtuko pagalba atidaromas skolų registro įrašas.
6. Trinti Pažymėtų dokumento detalių eilučių pašalinimo mygtukas.
7. Atšaukti eilučių registravimą Pažymėtų dokumento detalių eilučių registravimo atšaukimo mygtukas.Po mygtuko paspaudimo lauko “Būsena” reikšmė iš “Regsitruotas”, keičiama į “Koreguotas”.
8. Stulpelių valdymas Formos stulpelių iškvietimo, paslėpimo, eiliškumo nustatymo mygtukas.
9. Pridėti eilutę Naujos detalios eilutės kūrimo mygtukas.
10. Pridėti pastabą Pastabos eilutės įterpimo mygtukas.
11. Pridėti iš likučių Atsargų likučių lango iškvietimas, kuriame galimas prekių parinkimas ir jų įkėlimas į dokumentą.

Rivile ERP valdymo principai

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai