Mokesčių klasifikatorių koregavimas

Užduotis: Atlikite mokesčių klasifikatoriaus korekcijas.

Sąlygos: Pakoreguoti gautino ar mokėtino PVM balansinę sąskaitą; Nustatyti atvirkštinį apmokestinimą; Nustatyti požymį neperduoti PVM klasifikatoriaus į i.SAF.

Darbo eiga:

  1. Nustatymai → Apskaita → Mokesčių klasifikatoriai

Pasirinkite aktyvų mokesčių klasifikatorių ir jame pakoreguokite:

  • Gautino ar mokėtino PVM balansinę sąskaitą:

    ctax1

  • Nustatykite atvirkštinį apmokestinimą:

    ctax2

Jeigu mokesčio klasifikatoriuje nurodyta balansinė sąskaita turėtų būti išskaidoma į skirtingas balansines sąskaitas (pvz. viena PVM dalis, kita sąnaudų), sukurti atskiras mokesčio klasifikatoriaus korteles.

  • Nustatyti požymį neperduoti PVM klasifikatoriaus į i.SAF:

    ctax3

ERP Akademija