Vidiniai pervežimai

Atsargos→ Vidiniai pervėžimai

Vidinių pervežimų modulis skirtas:

 • fiksuoti prekių judėjimus įmonės viduje (pvz. prekių judėjimas tarp įmonės padalinių);
 • fiksuoti prekių judėjimus už įmonės ribų (pvz. prekių nuoma);
 • fksuoti prekių likučių pasikeitimus keičiantis dimensijoms: serijai, partijai, žymai, objektui;
 • fiksuoti prekių likučių pasikeitimus kai prekės kiekis perkeliamas iš vieno matavimo vieneto į kitą;
 • fiksuoti prekių perdavimus klientams konsignaciniais pagrindais.

Vidinių pervežimų dokumentų vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, operacijos data, padalinys siuntėjas, padalinys gavėjas).
 2. Įvedamas dokumento turinys (prekės, kiekiai, dimensijos ir pan.).
 3. Dokumentas registruojamas.

Dokumento antraštė

"Atsargos"→ "Vidiniai pervėžimai" → “Sukurti naują”.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija:

 • "Operacijos data" - pagal šį lauką susiformuoja Didžiosios knygos operacijos įrašai (“Didžioji knyga”), likučių įrašai (“Atsargų registras”).
 • “Dokumento Nr” - vedamas ranka. Neįvedus numerio - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą vidinių pervežimų dokumentų skaitliuką įrašo išsaugojimo metu.
 • “Padalinys siuntėjas”- pildomas padalinys, iš kurio norima perkelti prekės likutį.
 • “Padalinys gavėjas” - pildomas padalinys, į kurį norima perkelti prekės likutį.

Skirtuke “Adresai” pildoma padalinio siuntėjo ir gavėjo adresai. Ši informacija reikalinga krovinio važtaraščio suformavimui (fizinio prekių pervežimo tarp padalinių atveju).

Dokumento detali informacija

Skirtuke “Detalios eilutės” suvedamas dokumento turinys: prekės kodas, kiekis, padalinio siuntėjo ir padalinio gavėjo atsargų dimensijos (objektas, serija, partija, žyma). Mygtuku “Pridėti iš likučių” yra galimybė reikiamą prekę susirasti atsargų likučiuose (atidaroma likučių forma) ir įrašius kiekį, atkelti informaciją į dokumento detalią eilutę.

Dokumento registravimas

Suvedus visas detalias eilutes dokumentas registruojamas.

Registravus dokumentą:

 • Padalinyje (siuntėjas) pagal nurodytas atsargų dimensijas nusirašo prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Registruota”, "Kiekis" - neigiamas).
 • Padalinyje (gavėjas) pagal nurodytas atsargų dimensijas pajamuojasi prekių likučiai(“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Registruota”, "Kiekis" - teigiamas).
 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).

Atsargos