2TEMA. Pirkmai

Sužinosite:

 • kam skirtas pirkimų modulis;
 • kokie yra pirkimo dokumentų tipai;
 • kokiuose moduliuose atsispindi registruotų pirkimo dokumentų informacija;
 • kokie pagrindiniai pirkimo sąskaitų kūrimo principai.

Išmoksite:

 • kurti naujus pirkimo/pirkimo grąžinimo dokumentus bazine valiuta;
 • kurti naujus valiutinius pirkimo dokumentus ;
 • kurti pirkimus su atvirkštiniu PVM;
 • kurti pirkimus per atskaitingą asmenį;
 • didinti ar mažinti prekių savikainą (įtraukiant transporto, muito, akcizo kaštus ir pan. ) pirkimo dokumente;
 • koreguoti sukurtus pirkimo įrašus.

Įgusite:

 • aprašyti pirminius normatyvus (klientus, prekes, sutartis,mokesčių kategorijas ir pan.);
 • vesti įvairių tipų pirkimo dokumentus;
 • analizuoti pirkimo duomenis.

ERP Akademija