Periodinis darbo užmokesčio paskaičiavimas(veiksmų pagalba)

Užduotis: *Paskaičiuoti darbuotojui darbo užmokestį"."

Sąlygos: Paskaičiuokite darbuotojai (Liepai Liepaitei) birželio mėnesio darbo užmokestį. Sukurkite darbuotojo kortelę (T003): įveskite banko sąskaitos numerį, asmeninę informaciją (šeimyninę padėtį, asmens dokumento informaciją ir pan.). Įveskite sutartį (Nr.SUT3). Aprašykite etatinio atlyginimo tarifą, kai atlyginimo suma bruto 3500EUR. Darbuotojai bus taikomas sutartinis tabelinis skaičiavimo metodas už faktiškai dirbtą laiką. *

Darbo eiga:

 1. “Nustatymai” → “Personalas ir DU” → "DU kodai" Liepai Liepaitei sukurkite DU kodą su tabelio kodu “Faktiškai dirbtas laikas”. du07

 2. “Personalas” → “Personalas” → "Darbuotojai" → "Sukurti naują" darbuotojo kortelę.

  Darbuotojo kortelėje įveskite šiuos duomenis: vardas, pavardė (Liepa Liepaitė), darbuotojo kortelės numerį (NR.- T003), banko sąskaitos numerį, asmeninę informaciją (šeimyninę padėtį, asmens dokumento informaciją ir pan.), sutartį (Nr.SUT3). Įveskite etatinio atlyginimo tarifą, kai atlyginimo suma bruto 3500EUR. Darbuotojai bus taikomas sutartinis tabelinis skaičiavimo metodas.

  du01

  Detalus aprašymas čia: DU darbuotojo kortelės sukūrimas

 3. “Personalas” → “Personalas” → "Tabelio operacijos" → "Sukurti naują".

  Sukurkite birželio mėnesiui tabelio informaciją:

  du02

 4. “Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU operacijos”“Skaičiuoti darbo užmokestį” :

  du03

  Atsiradusiame lange nurodykite kalendoriaus periodą, operacijos datą, pažymėkite darbuotoją ir spauskite “Skaičiuoti”:

  du04

  Sukurtą darbo užmokesčio operaciją galite peržiūrėti atidarę DU operacijos įrašo kortelę:

  du05

  du06

  Atsiradus atskaitymuose paklaidoms rekomenduojame išskaidyti mokesčio tarifą (Pvz. Sodros tarifą detalizuot: PSD, VSD). arba pakoreguoti priskaitymo tarifą.

 5. Sukurtą darbo užmokesčio operaciją (už birželio mėnesį) “Registruoti”.

DU paskaičiuoti galima ir kitais variantais:

1_Variantas: DU operacijos įraše veiksmo pagalba “Skaičiuoti darbo užmokestį".

“Personalas” → “Darbo užmokestis” → “DU operacijos”“Sukurti naują” → "Atlyginimas":

du07

Įveskite darbuotojo duomenis, periodą, dokumento numerį (jeigu neaprašytas dokumentų skaitliukas), operacijos datą ir spauskite “Išsaugoti”:

du08

Veiksmų sąraše pasirinkite mygtuką “Skaičiuoti darbo užmokestį”:

du09

2_Variantas: DU darbuotojų sąraše veiksmo pagalba “Skaičiuoti darbo užmokestį".

“Personalas” → “Personalas” → “Darbuotojai”. Darbuotojų lange paspauskite “Skaičiuoti darbo užmokestį” :

du11

Atsiradusiame lange nurodykite kalendoriaus periodą, operacijos datą, pažymėkite darbuotoją ir spauskite “Skaičiuoti”:

du12

ERP Akademija