Atsargų tikslinimai

Atsargos→ Atsargų tikslinimai

Atsargų tikslinimo operacijose fiksuojami prekių kiekių ir (ar) sumų pasikeitimai, nesusiję su išoriniais klientais.

Atsargų tikslinimuose galimi veiksmai:

 • suvesti prekių likučius, kurie reikalingi pradedant dirbti su programa;
 • užpajamuoti ir nurašyti prekes po prekių persirūšiavimo;
 • nurašyti prekes, sunaudotas savo reikmėms arba dėl kitų priežasčių;
 • nurašyti prekes į nebaigtos gamybos sąskaitas;
 • užpajamuoti prekes iš nebaigtos gamybos sąskaitos;
 • suvesti gamybos (prekių komplektavimo) operacijas;
 • suvesti prekinių atsargų inventorizacijos rezultatus.

Atsargų tikslinimo dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, operacijos data, operacijos tipas, komisija).
 2. Įvedamas dokumento turinys (prekės, kiekiai, savikainos, kt.).
 3. Dokumentas registruojamas.

Dokumento antraštė

Mygtuku “Sukurti naują” pasirenkama "Sukurti naują".

Suvedama bendra dokumento informacija:

 • "Operacijos data" - pagal šį lauką susiformuoja Didžiosios knygos operacijos įrašai (“Didžioji knyga”), likučių įrašai (“Atsargų registras”).
 • “Dokumento Nr” - numeris generuojamas pagal aprašytą atsargų tikslinimo dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu. Nenaudojant dokumento skaitliuko įvedamas ranka.
 • “Tipas” - parenkamas atsargų tikslinimo operacijos tipas.

Parinkus “Pajamavimas”, sistema leis vesti tik teigiamas likučių reikšmes, pasirinkus “Nurašymas” - tik neigiamas likučių reikšmes, pasirinkus kitus tipus - sistema vedamų kiekių nekontroliuos.

 • Komisija (komanda)” - darbuotojai tvirtinantys tikslinimo rezultatus. Naudojama spausdiniuose. Prieš tai komisijos narius būtina aprašyti žinyne (Nustatymai→Apskaita→Darbuotojai) kaip darbuotojus ir kaip komandą.

Dokumento detali informacija

Skirtuke “Detalios eilutės” suvedamas dokumento turinys: padalinys, prekės kodas, kiekis, kaina (savikaina), atsargų dimensijos (objektas, serija, partija, žyma).

Detalios eilutės laukai:

 • Laisvas” - rodomas einamuoju momentu esamas laisvas (nerezervuotas) prekės likutis padalinyje.
 • Sąskaita” - galima pasirinkti, kokioje didžiosios knygos sąskaitoje norima užpajamuoti, nurašyti likutį. Pagal nutylėjimą sistema parenka sąskaitą aprašytą prekės apskaitos kategorijoje.

Mygtuku “Pridėti iš likučių” yra galimybė reikiamą prekę susirasti atsargų likučiuose (atidaroma likučių forma) ir įrašius kiekį, atkelti informaciją į dokumento detalią eilutę.

Dokumento registravimas

Suvedus visas detalias eilutes dokumentas registruojamas.

Registravus dokumentą:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”);
 • Padalinyje padidėja/sumažėja prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Registruota”).

Atsargos