Klientai

Nustatymai → Pardavimai ir pirkimai → Klientai

Klientai pagal rūšį skirstomi į tiekėjus, pirkėjus, tiekėjus ir pirkėjus. Pažymėjus “Tiekėjas”, matomas skirtukas “Pirkimai”, pažymėjus “Pirkėjas” matomas skirtukas “Pardavimai”. Atitinkamai klientą bus galima parinkti pirkimų ir/ar pardavimų operacijose.

Klientai pagal tipą skirtomi į fizinius ir juridinius klientus. Įvedus juridinio asmens kodą (įmonės kodą) ir paspaudus mytuką “i”, automatiškai užsipildo tam tikri kliento laukai (įmonės pavadinimas, PVM kodas ir pan.).

Kliento kortelės informacija naudojama pirkimų, pardavimų, mokėjimų, atsiskaitymų moduliuose bei ataskaitų spausdinime, todėl tolimesniems veiksmams svarbu užpildyti nurodytose skirtukuose žemiau pateiktus laukus. Kuriant naują prekės kortelę, dalį laukų užpildo sistema reikšmėmis pagal nutylėjimą (“ Apskaitos kategorija”, “Pirkėjo mokesčio kategorija”/”Tiekėjo mokesčio kategorija”, “Kainų kategorija” ir pan.).

Apskaita

Klientai → Apskaita

 • **Apskaitos kategorija”** - parenkama žinyne aprašyta sąskaitų ryšių lentelė. Joje esančios sąskaitos naudojamos, registruojat operacijas į didžiąją knygą.
 • “Sudengimo tipas” - skolų ir mokėjimų sudengimo būdas:
  • “Dalinai automatizuotas” - automatiškai dengiami skoliniai dokumentai žemiau pateiktu prioritetu:
   1. kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo;
   2. kai skolų ir mokėjimo dokumentuose sutampa: “Klientas”, “Dokumento nr.”, “Valiuta”, “Padalinys”, “Objektas”;
   3. visi likę skoliniai dokumentai dengiami rankiniu būdu.
  • “Automatizuotas” - automatiškai dengiami visi skoliniai dokumentai žemiau pateiktu prioritetu:
   1. kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo;
   2. kai skolų ir mokėjimo dokumentuose sutampa: “Klientas”, “Dokumento nr.”, “Valiuta”, “Padalinys”, “Objektas”;
   3. visi likę skoliniai dokumentai dengiami automatiškai iš eilės nuo seniausios skolos.
  • "i.SAF specialus apmokestinimas" - specialus požymis pvz. iš ūkininkų gautoms sąskaitoms pažymėti.

Pirkimai/Pardavimai

Klientai → Pirkimai/Klientai → Pardavimai

 • “Pirkėjo mokesčio kategorija” /“Tiekėjo mokesčio kategorija”- parenkama žinyne aprašyta PVM mokesčių kategorija lentelė, kurios pagrindu paskaičiuojamas PVM mokestis kliento pardavimo ir pirkimo dokumentuose.
 • “Pirkėjo mokėjimo terminai”/”Tiekėjo mokėjimo terminai” - parenkamas žinyne aprašytas mokėjimo terminas, kuris automatiškai užsipildo pirkimų/pardavimų operacijose pagal parinktą klientą.
 • ,,Kainų kategorija'' - parenkamas prekės kainynas t.y. prekė gali turėti kelias pardavimo kainas taikomas skirtingiems klientams, jų tipams (Pvz.: kaina mažmenos klientams, kaina didmenos klientams, kaina lojaliems klientams ir pan.). Kiekvienas toks skirtingas kainų tipas aprašomas žinyne pardavimo kainų kategorijos, o prekės kaina aprašoma prekės kortelėje. Neparinkus kainų kategorijos, galios mažmeninė pardavimo kaina (prekės kategorijos su požymiu “Pagrindinis” kaina).

Grupės

Klientai → Grupės

Grupės naudingos tada, kai tenka atfiltruoti tik tam tikrų klientų informaciją: pirkimus, pardavimus, skolas ir panašiai.

Adresai

Klientai → Adresai

Klientas gali turėti daug adresų. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinį adresą sistema pagal nutylėjimą parenka kliento pirkimo, pardavimo dokumentuose.

Esant poreikiui registruoti i.SAF duomenis su šalies informacija, reikalinga sukurti adreso kortelę su užpildytais duomenimis: "Tipas " → "Sąskaitos adresas", "Šalis", uždėta varnelė "Pagrindinis".

Kontaktai

Klientai → Kontaktai

Parenkami, klientą atstovaujantys kontaktiniai asmenys, kurie prieš tai turi būti aprašyti žinyne “Kontaktai”. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis".

Kliento banko sąskaitos

Klientai → Kliento banko sąskaitos

Klientas gali turėti daug atsiskaitomųjų banko sąskaitų. Tik vienai iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinę banko sąskaitą sistema pagal nutylėjimą priskiria mokėjimo operacijose.

Pagrindinė banko sąskaita rodoma sąskaitoje faktūroje (tiekėjo rekvizitų skiltyje).

Normatyvai/Žinynai

ERP akademija