Naujo mokėjimo sukūrimas rankiniu būdu

Užduotis: Įvesti naują mokėjimą rankiniu būdu.

Sąlygos: Įveskite naują mokėjimo dokumentą Nr. 000026: dokumento tipas -“Išmokos”, mokėjimo metodas “Pavedimu”, suma 2000EUR, gavėjas- “UAB Pipiras”.

Darbo eiga:

 1. “Apskaita”“Skolos ir mokėjimai” → spauskite “Sukurti naują”.
 2. Atsidariusiame lange parinkite:
  • mokėjimo tipą “Išmokos”;
  • mokėjimo metodą “Išmokos pavedimu”;

MOK1

Parinkus mokėjimo metodą automatiškai užpildomas laukas “Pinigų sąskaita”.

Dokumento numeris užpildomas automatiškai, jeigu nustatytas dokumentų skaitliukas (“Nustatymai” → “Bendrieji” → “Dokumentų skaitliukai”). Norint įvesti ranka numerį, paspausti pieštuką:

MOK1

 1. Įveskite mokėjimo sumą:

MOK1

 1. Parinkite registravimo tipą “Registruoti į DK ir skolas”:

MOK1

Parinkus regitravimo tipą “Registruoti į DK” mokėjimas bus matomas tik Didžiojoje knygoje.

 1. Parinkite klientą:

MOK1

Jeigu kliento kortelėje skiltyje “Kliento banko sąskaitos” bus aprašyta banko sąskaita, kliento banko informacija bus užpildoma automatiškai.

Pagal nutylėjimą rodoma ta sąskaita, kuriai uždėtas požymis “Pagrindinis”.

 1. Mokėjimo paskirtyje įveskite apmokamo dokumento numerį:

  MOK1

 2. Dokumentą išsaugokite ir registruokite. Sukurtas naujas mokėjimo dokumentas registuojamas į Didžiąją knygą ir Skolas:

MOK1

ERP Akademija

Mokėjimai/Mokėjimo metodai