Pirkimas su atvirkštiniu PVM

Užduotis: Sukurti naują pirkimo sąskaitą, kai prekėms ar paslaugoms turi būti taikomas atvirkštinis PVM (PVMĮ 96 straipsnis).

Sąlygos: Prekei “Telefonas” priskirkite atvirkštinį PVM. Naudokite PVM klasifikatorių kodu “PVM25”.

Darbo eiga:

Jeigu sistemoje pirmieji žingsniai atlikti, pradėti sekančius žingsnius nuo 5 punkto.

  1. “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių klasifikatoriai” suaktyvinkite reikiamą klasifikatorių, uždėkite varnelę “Atvirkštinis apmokestinimas”, priskirkite mokestinę PVM sąskaitą: ​ VAT_koregavimas1
  2. “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių klasės” sukurkite naują mokesčių klasę “I”. ​ Detalus aprašymas pateikiamas čia: Mokesčių klasės sukūrimas
  3. “Nustatymai” → “Apskaita” → “Mokesčių klasifikatoriai” papildykite mokesčių klasifikatorių nauja klase “I” ir klasifikatoriumi “PVM25“: VAT_koregavimas2 Detalus aprašymas pateikiamas čia: Pagrindinės mokesčių kategorijos papildymas
  4. Sukurkite prekės kortelę “Telefonas” ir joje priskirkite naujai sukurtą klasę ir pakoreguotą apskaitos kategoriją: VAT_koregavimas3 Detalus prekės kortelės kūrimo aprašymas pateikiamas čia: Prekės,paslaugos kortelės sukūrimas (rankinis)
  5. “Pirkimai” - “Pirkimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”.
  6. Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” parinkite klientą. Įveskite sąskaitos faktūros numerį ir dokumento, bei operacijos datas. ​ Detalus SF kūrimas pateikiamas čia: Sukurti naują pirkimo dokumentą
  7. Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite “Pridėti eilutę” ir užpildykite detalios eilutės duomenis (padalinys, prekė, kiekis, kaina ir pan.). Spauskite mygtuką “Išsaugoti”: VAT_koregavimas4
  8. Įvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”. Registravus dokumentą skolos tiekėjui suma sumažinama atvirkštinio PVM dalimi: VAT_koregavimas5 PVM suma perkeliama iš gautino PVM į mokėtiną PVM dalį. Ją pirkėjas turės sumokėti už jam tiekiamas prekes ar paslaugas: VAT_koregavimas6

ERP Akademija