Eigos būsenos

"Eigos būsenos" - suteikia galimybę organizacijoms valdyti reikiamus procesus pagal pačių aprašytą veiksmų eiliškumą, duomenų nuoseklumą, užduočių sekas ( pvz.dokumentų tvirtinimo prioritetus). Tai suteikia galimybę apibrėžti, automatizuoti ir optimizuoti įvairius verslo procesus (pradedant duomenų nuoseklumu, baigiant dokumentų patvirtinimu), kad procesai būtų vykdomi nuosekliai ir efektyviai.

Praktinės užduotys:

ERP Akademija