Pardavimų užsakymai/Pardavimų sąskaitos

Pardavimai→ Pardavimų užsakymai

Pardavimai→ Pardavimų sąskaitos

Pardavimo/užsakymo dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, data, klientas, kt.).
 2. Įvedamas dokumento turinys (perkamos prekės, paslaugos, jų kiekiai, kainos, kt.).
 3. Esant poreikiui priskiriamas pardavimo mokėjimas (pvz.: avansas).
 4. Dokumentas patvirtinamas/užregistruojamas.

Dokumento antraštė (“Bendra informacija”, “Adresai”, “Mokėjimo sąlygos”)

Mygtuku “Sukurti naują” pasirenkamas dokumento tipas: “Sąskaita” ar “Grąžinimas”.

Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija:

 • "Operacijos data" - pagal šį lauką susiformuoja Didžiosios knygos operacijos įrašai (“Didžioji knyga”), kliento skola (“Skolų registras”), prekių atveju - likučių įrašai (“Atsargų registras”);
 • "Dokumento data" - pagal šį lauką skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas;
 • “Dokumento Nr” - vedamas pirkėjo sąskaitos faktūros numeris. Neįvedus numerio - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą pardavimų dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu;
 • “Valiuta” - pagal nutylėjimą parenkama įmonės bazinė valiuta.

Reikiamą valiutą pasirinkti prieš vedant dokumento detalią informaciją (prekių/paslaugų eilutes), nes vėliau pasikeisti nebus galimybės.

 • “Klientas” - pasirinkus klientą, automatiškai užsipildys iš kliento kortelės:
  • “Mokesčių kategorija” - klientui priskirta PVM mokesčio paskaičiavimo lentelė.
  • Žurnalas” - DK žurnalas, kuriame formuosis pardavimo sąskaitų sumos.
  • Sąskaita” - DK sąskaita, kuri parenkama jeigu skola pirkėjui turės nueiti į kitą balansinę sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje.
  • Sutartis” - pagrindinė kliento sutartis.
  • Mokėjimo terminai'' - užsipildys iš sutarties, jei sutarties nėra - iš kliento kortelės. Vedant informaciją ranka, skolos išskaidymą galima apibrėžti ne tik procentu bet ir papildoma suma. Jeigu vienoje eilutėje bus nurodyta ir procentas ir suma, sistema abu dėmenis sudės (pvz: Turime sąskaitą, kurios suma 1000 EUR, o mokėjimo terminuose skolos apmokėjimas išskaidomas sekančiai: 50% + 100 eur, 10 dienų ir 50% + 0 eur, 20 dienų. Tokiu atveju sistema suformuos du skolos įrašus: 600 EUR su 10 dienų mokėjimo atidėjimu ir 400 EUR su 20 dienų mokėjimo atidėjimu).
  • Adresas” - pagrindinis kliento adresas.
  • Kainos be PVM”/”Kainos su PVM” - jei įmonė (klientas) ir įmonė (Organizacija) yra PVM mokėtojai pagal nutylėjimą užsipildys požymis ”Kainos be PVM”, kitais atvejais pagal nutylėjimą užsipildys požymis ”Kainos su PVM”.
  • Mokėtojas” - skolos mokėtojo kodas ir pavadinimas. Esant atvejams, kai sąskaitos faktūros klientas nesutampa su mokėtoju, vykdomas rankinis mokėtojo informacijos koregavimas.

Reikiamą požymį pasirinkti prieš vedant dokumento detalią informaciją (prekių/paslaugų eilutes), nes vėliau pasikeisti nebus galimybės.

Reikalui esant, šią informaciją galima pakoreguoti atitinkamuose antraštės skirtukuose.

Dokumento detali informacija

Skirtuke “Detalios eilutės” suvedamas dokumento turinys: padalinys, prekės kodas, kiekis, kaina, PVM mokestis, atsargų dimensijos (objektas, serija, partija, žyma).

Mygtuku “Pridėti iš likučių” yra galimybė reikiamą prekę susirasti atsargų likučiuose (atidaroma likučių forma) ir įrašius kiekį, atkelti informaciją į dokumento detalią eilutę.

Prekės informaciją galima vesti, koreguoti detalios informacijos formoje, ”Redaguoti eilutę”, iškviečiamoje redagavimo mygtuku. Šioje formoje reikalui esant, koreguojamos PVM mokesčių sumos.

Pardavimo užsakymo atveju, rezervuoti prekės kiekį galima veiksmų mygtuku “Rezervuoti kiekį”. Nerezervavus kiekio dokumento vedimo metu, sistema bandys rezervuoti kiekį tvirtinimo metu.

Pardavimo sąskaitos atveju, likutis rezervuojamas, saugant detalios eilutės informaciją.

Mokėjimo priskyrimas (Mokėjimai)

Šioje dalyje galimas išankstinių pardavimo apmokėjimų priskyrimas arba naujo mokėjimo suformavimas pardavimo dokumento vedimo metu.

Galimi mokėjimo būdai:

 • Pridėti mokėjimą” - sukurti naują mokėjimą pardavimo dokumento pagrindu, nurodant mokėjimo metodą ir sumą. Užregistravus sąskaitą, užsiregistruos ir mokėjimas. Vėliau tokiu būdu sukurtą mokėjimą galima bus pakoreguoti tik iš sąskaitos dokumento pusės (atšaukus sąskaitos registravimą).
 • Priskirti dokumentus” - susieti anksčiau įvestus mokėjimus su pardavimo dokumentu.

Užregistravus pardavimo sąskaitą, susietų dokumentų pagrindu įvyks dalinis arba pilnas skolos sudengimas.

Dokumento tvirtinimas/registravimas

Suvedus visas detalias eilutes dokumentas tvirtinamas/registruojamas. Patvirtinus pardavimo užsakymą:

 • Dokumento būsena tampa “Patvirtintas”.

  Pardavus visų užsakymo eilučių kiekius, dokumento būsena tampa “Uždarytas”.

 • Padalinyje padidėja rezervuoti prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Rezervuota”).
 • Jei laisvo likučio neužtenka užsakymui išpildyti, nerezervuotam likučio kiekiui formuojami atsargų irašai su “Būsena” = “Užsakyta”.

  Likučiui atsiradus, jį galima rezervuoti veiksmų mygtuku “Rezervuoti kiekį”.

 • Didžiosios knygos ir skolos operacijos neformuojamos.

Užregistravus pardavimo sąskaitą:

 • Dokumento būsena tampa “Registruotas”.
 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).
 • Atsiranda skola mokėtojui (“Skolų registras”).
 • Susiformavusi skola sudengiama pagal kliento kortelėje parinktą skolų sudengimo tipą.
 • Padalinyje sumažėja prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Registruota”).
 • pardavus visą pardavimo užsakymo eilutės kiekį, užsakymo eilutės būsena tampa ”Uždarytas”.
 • pardavus užsakymo visų eilučių kiekius, pardavimo užsakymo dokumento būsena tampa “Uždarytas”.

Pardavimų modulio veiksmų mygtukai

Galimi veiksmai:

 • "Sukurti pardavimų sąskaitą” - pardavimo užsakymo dokumento pagrindu kuriama pardavimo sąskaita.
 • Rezervuoti kiekį” - pardavimo užsakymo dokumento pagrindu rezervuojami prekių kiekiai užsakyme.

  Formuojant sąskaitą užsakymo pagrindu, užsakymo būsena turi būti “Patvirtintas”.

 • "Sukurti siuntą” - pardavimo užsakymo/pardavimo sąskaitos dokumento pagrindu galima kuriama siunta.
 • “Eksportuoti į i.SAF registrą” - formuojama i.SAF duomenų rinkmena.

Pardavimai

ERP akademija_Praktiniai pavyzdžiai