IT operacijos

Apskaita→ Ilgalaikis turtas → IT operacijos

Šioje dalyje vykdomi:

 • IT pirkimai;
 • IT pardavimai;
 • IT nusidėvėjimo skaičiavimai;
 • IT vidiniai pervežimai;
 • IT vertės didinimas/mažinimas.

IT operacijos vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, operacijos data, žurnalas, komisija);
 2. Įvedamas dokumento turinys (įsigijimo vertė, nusidėvėjimas, balansinės sąskaitos ir pan.);
 3. Dokumentas registruojamas.

Prieš ilgalaikio turto pardavimą, nurašymą būtina paskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą.

Ilgalaikio turto operacijos bendrinė dalis

Mygtuku “Sukurti naują” pasirenkamas dokumento tipas:

 • “Pirkimai”;
 • “Nusidėvėjimas”;
 • “Vidiniai pervežimai”;
 • “Vertės didinimas”/”Vertės mažinimas”;
 • “Nurašymas”;
 • “Pardavimas”;
 • “Kita” (ilgalaikio turto likučių pajamavimai, inventorizacija ir pan.).

Suvedama bendrinė IT informacija:

 • “Dokumento Nr” - Vedamas ranka. Neįvedus numerio - numeris bus sugeneruojamas pagal aprašytą DK žurnalo dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu.
 • "Operacijos data" - pagal šį lauką susiformuoja Didžiosios knygos operacijos įrašai (“DK registras”).
 • Žurnalas” - DK žurnalas, kuriame formuosis DK operacijų sumos.
 • Komisija”- darbuotojų grupė, kuri atlieka komisijos funkcijas IT pajamavimo, nurašymo metu.

Dokumento detali informacija

Detalios eilutės kuriamos mygtukais:

 • Pridėti eilutę” - detalių eilučių duomenys vedami rankiniu būdu.
 • Pasirinkti iš likučio ir skaičiuoti nusidėvėjimą” - likučių lange pažymėjus reikiamą IT kortelę duomenys į detalią eilutę įkeliami iš likučių. Nusidėvėjimo suma paskaičiuojama automatiškai. Mygtukas matomas, kai “Dokumento tipas”= “Nusidėvėjimas”. Kiekvienai ilgalaikio turto kortelei susigeneruoja atskira detali eilutė su paskaičiuota amortizacija.
 • Pridėti iš likučių”- likučių lange pažymėjus reikiamą IT kortelę duomenys į detalią eilutę įkeliami iš likučių. Mygtukas matomas, kai “Dokumento tipas”: “Vidiniai pervežimai”, “Vertės didinimas”, ”Vertės mažinimas”, “Nurašymas” arba “Pardavimas”.

​ ! Kai “Dokumento tipas”= “Vidiniai pervežimai” pasirinkus vieną eilutę sugeneruojamos dvi detalios eilutės: vienoje ilgalaikis turtas nurašomas, kitoje - užpajamuojamas su nauja informacija.

IT operacijos informaciją galima vesti, koreguoti detalios informacijos formoje, kuri iškviečiama mygtuku ”Redaguoti eilutę”.

Prieš redagavimą turi būti užpildyti detalios eilutės laukai: “Ilg.turto kortelė”, “Padalinys”, “Atsakingas asmuo”.

Detalios eilutės redagavimas galimas kai “Būsena”=”Koreguotas” arba “Būsena”=”Naujas”.

Pagrindiniai redagavimo laukai:

 • Kiekis” - ilgalaikio turto kiekis.
 • Kaina” - ilgalaikio turto pirkimo (įsigijimo) ar pardavimo.
 • Suma” - laukas išskaičiuojamas įvedus kiekį ir kainą.
 • Skyrius “Ilgalaikio turto vertė” laukas “Vertės suma” - ilgalaikio turto vertės suma.
 • Skyrius “Nusidėvėjimas” laukas “Nusidėvėjimo suma” - ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma.

Redagavimo lange laukų “Suma” reikšmės vedamos teigiamos, tačiau detalioje eilutėje pagal dokumento tipą reikšmė gali būti tiek teigiamos, tiek neigiamos. Žemiau pateikiama detalios eilutės laukų pildymo matrica pagal konkretų dokumento tipą:

IT pildymo matrica

IT operacijose sąskaitų ryšiai parenkami pagal IT kortelėje priskirtą IT kategoriją. Redagavimo formoje (esant poreikiui) galima pakoreguoti.

Vienoje ilgalaikio turto operacijoje galima įvesti kelių ilgalaikio turto kortelių informaciją ir taip suformuoti kelių kortelių pirkimą, pardavimą, nurašymą ir panašiai.

Viename dokumente gali būti tiek pajamavimo, tiek nurašymo informacija, kai “Dokumento tipas”= “Kita.“

Dokumento registravimas

Suvedus visas detalias eilutes dokumentas registruojamas.

Registravus dokumentą:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”).
 • Padidėja/sumažėja IT likutis (“IT likučiai”, laukas “Kiekis”).
 • Pakinta IT sumos: “Vertė” ir “Nusidėvėjimas” (“IT likučiai”).

Ilgalaikio turto pirkimas

Ilgalaikio turto pirkimas vykdomas dviem žingsniais:

 1. Formuojama įprastas paslaugos pirkimo dokumentas su tarpine balansine sąskaita (Pirkimai→ Pirkimų sąskaitos). Užregistravus sąskaitą: suformuojama skola tiekėjui, IT vertės suma perkeliama į tarpinę balansinę sąskaitą.
 2. Formuojamas IT pirkimo dokumentas (Apskaita→ Ilgalaikis turtas → IT operacijos). Užregistravus ilgalaikio turto pirkimo dokumentą: IT vertė perkeliama iš tarpinės balansinės sąskaitos į ilgalaikio turto įsigijimo balansinę sąskaitą, įvedamas turtas į eksplotaciją.

Ilgalaikio turto pardavimas

Ilgalaikio turto pardavimas vykdomas dviem žingsniais:

 1. Formuojamas įprastas paslaugos pardavimo dokumentas su tarpine sąskaita (Pardavimai→ Pardavimų sąskaitos). Užregistravus sąskaitą: suformuojama skola pirkėjui, IT vertės suma perkeliama į tarpinę balansinę sąskaitą.
 2. Formuojamas IT pardavimo dokumentas (Apskaita→ Ilgalaikis turtas → IT operacijos). Užregistravus ilgalaikio turto pardarvimo dokumentą: IT vertė perkeliama iš ilgalaikio turto įsigijimo balansinės sąskaitos į tarpinę balansinę sąskaitą, nurašoma ilgalaikio turto vertė ir sukauptas nusidėvėjimas.

Ilgalaikis turtas