RIVILE ERP integracija su RIVILE GAMA DU moduliu

Žemiau pateikiama principinė duomenų valdymo abiejuose sistemose srautų diagrama.

Schema

Duomenų srautų schemos paaiškinimas:

  1. RIVILE GAMA pusėje: 1.1. aprašoma bendrinė normatyvinė informacija: etatai, pareigos, kalendoriai; 1.2. aprašoma darbuotojo normatyvinė informacija, atlyginimo priskaitymo/atskaitymo formulės; 1.3. pildomi personalo (atlyginimo) dokumentai: darbuotojo priėmimas, atleidimas, atostogos, ligonlapiai, kt. 1.4. pildomi tabeliai, vykdomas atlyginimo paskaičiavimas; 1.5. formuojamos atlyginimo išmokėjimo operacijos; 1.6. formuojami failai informacijos atidavimui į 3 šalis (išmokos bankui, mokestinės ataskaitos sodrai ir VMI);

  2. Paskaičiuotos priskaitymų, atskaitymų bei atlyginimų išmokų sumos periodiškai siunčiamos (suvedamos) į RIVILE ERP Didžiosios knygos registrą (suminiai įrašai);

  3. RIVILE ERP pusėje: 3.1. vykdomas atskaitingų asmenų procesas; 3.2. formuojamos išmokos atskaitingiems asmenims.

Integraciniai sprendimai